20.03.2014- OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ORALNOG ZDRAVLJA

5-1

20.03.2014- OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ORALNOG ZDRAVLJA

Behram-begova medresa u Tuzli, u saradnji sa Stomatološkom poliklinikom Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Tuzla organizator je tribine posvećene oralnoj higijeni i prevenciji bolesti zuba kod mladih osoba. Ovo je peta godina uspješne saradnje između ove visokoobrazovne ustanove i Službe tuzlanskog Doma zdravlja kojoj je cilj očuvanja oralnog zdravlja.

– Edukativni dio predavanja posvećen je patologiji, liječenju i prevenciji bolesti zuba. Naša predavanja su pod motom “Stomatologija u službi zdravog i lijepog osmijeha” i mi zaista ulažemo velike napore kako bismo oralnu higjenu podigli na viši stepen, kazala je prim. dr. Mirjana Duspara, načelnica Službe Stomatologije tuzlanskog Doma zdravlja.

Današnjim edukativnim predavanjem ne završava se ovogodišnja saradnja ove dvije ustanove. Naime, nakon predavanja o važnosti oralne higjene slijede sistematski pregledi za sve učenike prvih razreda, njih oko 120. Svi učenici imaju mogućnost da se liječe kod dr stomatologa stomatološke službe i da obavljaju preventivne preglede svaka tri mjeseca i naravno kada god za stomatološkom intrvencijom imaju potrebu.

Služba-stomatologija je u 2014 god.kao i predhodnih godina imala sljedeće redovne prventivno/promotivne (edukatvne) aktivnosti:
– U saradnji sa pedijatrijskim dispanzerom sklopljen je ugovor oko sistematskih pregleda djece polaznika u Osnovnu školu, i time sistematski pregledano 812 polaznika prvih razreda OŠ.
– Takodjer vršimo sistematske preglede djece koji se upisuju u obdanište.
– Edukativno predavanje u svim obdaništima Opštine Tuzla gdje je educirano 659 djece o pravilnom četkanju zuba, održano je u novembru mjesecu 2014 god.
-Edukativno predavanje u svim obdaništima Opštine Tuzla o značaju oralnog zdravlja, prevenciji i promociji karijesa gdje je educirano 300 roditelja, odžano je u novembru 2014 god.
-Edukativno predavanje u šestim razredima petnaest Osnovnih škola, i tom prilikom je educirano 671 učenika u oktorbru i novembru 2014 god.na temu:” Zdravi zubi za lijep osmijeh”
-Edukativno predavanjue prvih razreda je održano u OŠ Pazara u martu mjesecu 2014 go na temu:” Oralno zdravlje kod djece” , ukupno 45 učenika

5-2

Podijeli na socijalnim mrežama...