AKAZ-Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH „Visoka ocjena za rad Centra za metalno zdravlje“

IMG 3898

AKAZ-Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH „Visoka ocjena za rad Centra za metalno zdravlje“

Komisija Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, dala je izuzetno visoku ocjenu za rad Centra za mentalno zdravlje tuzlanskog Doma zdravlja. Naglašeno je posebno da je kompletno osoblje CMZ-a izuzetno motivirano za rad. Nadalje je rečeno da su praktično svi standardi ispunjeni i da je timski rad u ovom centru izuzetan za svaku pohvalu. Posebno je ngalašeno da CMZ ima primat kada je u pitanju izlazak u društvenu zajednicu i saradnja sa udruženjima korisnika što je naspram drugih centara veliki korak naprijed. Takođe komisija nije krila zadovoljstvo i kada je u pitanju obučenost kadrova Centra posebno sa doedukacijama osvrnuvši se i na prijeko potrebnu podršku menadžmenta Doma zdravlja Tuzla koja je kontinirana od osnivanja CMZ-a.

Način na koji radi Centar za mentalno zdravlje uveliko može biti primjer i drugim ustanovama uopšte u BiH. Kontinuirani rad već unazad 10 godina urodio je plodom i zbog toga je ovaj Centar već uveliko priznat i prihvaćen od svih. Prihvaćene su jednostavno novi uzusi rada,novi standradi i nove ideje koje su se samo relizovale i sada je sve mnogo lakše, rečeno je ovom prilikom.

Posebno je naglašeno da svaki zaposlenik Centra ima svoju ulogu i da je uspijeh nemoguć bez podrške ovog kolektiva u cijelini to se uvijek isticalo i tako će biti i ubudće jer samo tako se može i napraviti kvalitetan zaokret kada je u pitanju briga za mentalno zdravlje korisnika usluga, bio je jedan od zaključaka.

Podijeli na socijalnim mrežama...