AKCIJE POVODOM SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV DIJABETESA

IMG 1901

AKCIJE POVODOM SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV DIJABETESA

*Služba opšte/porodične medicine će 14. novembra besplatno mjeriti šećer u krvi i krvni pritisak u Službi u Domu zdravlja u terminu od 08 do 10 sati

*Isti dan druge ekipe će takođe mjeriti besplatno šećer u krvi i krvni pritisak u Mjesnoj zajednici Slatina u terminu od 10 do 12 sati.

ISTORIJAT: Prim.dr.Adna Mulić,spec.interne medicine/kardiolog

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa obilježava se od 1991. godine, a utemeljile su ga Međunarodna federacija dijabetičara (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

Za Dan borbe protiv dijabetesa, izabran je dan rođenja sir Fredericka Bantinga, medicinskog naučnika koji je bio jedan od pronalazača inzulina i prvi koji je primijenio lijek na ljudima.

Tema Svjetskog dana dijabetesa i Svjetskog mjeseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je “Porodica i dijabetes”.

Odabran je dvogodišnji vremenski okvir koji će najbolje olakšati planiranje, razvoj, promociju i učešće, kako zdravstvenih profesionalaca, tako i dijabetičara i članova njihovih porodica u praćenju, liječenju, ali i prevenciji ove bolesti.

Cilj dvogodišnje kampanje je podići svijest o utjecaju koji dijabetes ima na porodicu.

Ključno je promovisati ulogu porodice u praćenju, njezi, prevenciji i edukaciji o dijabetesu.

Preko 425 miliona ljudi u svijetu trenutno živi sa dijabetesom. Većina ovih slučajeva je dijabetes tipa 2, koji se može pravilno tretirati i bolest držati pod kontrolom kroz redovnu fizičku aktivnost, zdravu i uravnoteženu ishranu, promociju zdravog životnog okruženja i podršku porodice.

Procjenjuje se da jedna od dvije osobe koje trenutno žive sa dijabetesom tipa 2 nema postavljenu dijagnozu.

Porodica oboljelih igra ključnu ulogu u nadzoru faktora rizika za dijabetes tipa 2 i moraju im pomoći u edukaciji, obezbijediti resurse i okruženje kako bi živjeli što zdravije.

Rana dijagnoza i liječenje su ključni za sprječavanje komplikacija dijabetesa i postizanje što boljih rezultata u liječenju i što kasnijoj pojavi komplikacija.

Prema procjenama Internacionalne Dijabetes Federacije (IDF), prevalenca šećerne bolesti u Evropi u starosnoj grupi od 20-79 godina dostigla je 9,1%.

Cilj koji je Svjetska Zdravstvena Organizacija postavila u pogledu širenja dijabetesa je ZAUSTAVLJANJE pojave ove bolesti, dok su ciljevi za neke druge masovne nezarazne bolesti- smanjenje broja oboljelih. To najbolje govori koliki problem predstavlja dijabetes, po masovnosti obolijevanja, troškovima liječenja, kao i troškovima tretmana komplikacija i drugih posljedica do kojih dijabetes dovodi (invalidnost i sl.)

Sve porodice su potencijalno pogođene dijabetesom, tako da je svijest o znacima, simptomima i faktorima rizika za sve vrste dijabetesa od vitalnog značaja za rano otkrivanje, što ranije postavljanje dijagnoze i primjenu potrebne terapije.

Dijabetes je vrlo često bolest koja iziskuje znatna materijalna sredstva, kako za oboljelu osobu, tako i za porodicu.
Studija provedena u EU pokazuje da je do 75% troškova zdravstva vezanih za dijabetes uzrokovana hospitalizacijama i ambulantnim liječenjem.
Liječenje pacijenta sa tip 2 dijabetesom i komplikacijama može koštati i do 3,5 puta više nego liječenje pacijenta bez komplikacija.

Podrška porodice i briga o dijabetičaru imaju značajnu ulogu u postizanju boljih rezultata u liječenju. Svi članovi porodice se trebaju edukovati i dati svoj doprinos, da bi osoba sa dijabetesom što lakše prihvatila svoju bolest, redovno uzimala terapiju, praktikovala fizičku aktivnost, a da pri tome nema utisak da je nekome od članova porodice “na teretu” ili da njegova bolest na bilo koji način opterećuje njegovu porodicu.

Izvor informacija: ZZJZ FBiH

Podijeli na socijalnim mrežama...