Za pacijente

PRAVA PACIJENTA

PRAVA PACIJENTA na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć, na informacije, na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja, na slobodan izbor ljekara, stomatologa na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak, na povjerljivost informacija i privatnost, na tajnost podataka, na lično dostojanstvo, na sprečavanje i olakšavanje patnji i bola, na poštovanje pacijentovog vremena, na uvid u medicinsku dokumentaciju, na preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja, na prigovor, na naknadu štete.

*Izvod iz Zakona o pravima i obavezama pacijenta FBiH Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10

PRAVA PACIJENTA na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć, na informacije, na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja, na slobodan izbor ljekara, stomatologa na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak, na povjerljivost informacija i privatnost, na tajnost podataka, na lično dostojanstvo, na sprečavanje i olakšavanje patnji i bola, na poštovanje pacijentovog vremena, na uvid u medicinsku dokumentaciju, na preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja, na prigovor, na naknadu štete.

OBAVEZE i ODGOVORNOSTI PACIJENTA Odgovornost pacijenata za lično zdravlje Pacijent je obavezan pri ostvarivanju zdravstvene zaštite pridržavati se uputstava i preduzetih mjera propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika. Svaki pacijent je obavezan poštivati ljudska prava, te prava drugih pacijenata Zabranjeno je ometanje zdravstvenih radnika Pacijent je obavezan u potpunosti informisati nadležnog zdravstvenog radnika i dati istinite podatke o svom zdravstvenom stanju, promjeni adrese i telefonskog broja. Pacijent je obavezan informisati zdravstvenu ustanovu o otkazivanju termina za naručene preglede i medicinske postupke Pacijent je dužan uvažavati obaveze zdravstvenog osoblja prema drugim pacijentima Pacijent je obavezan poštivati kućni red Ukoliko pacijent boluje od bolesti koja može uticati na zdravlje i život drugih ljudi ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi u široj društvenoj zajednici Ako se pacijent ne pridržava obaveza,iz ovog zakona, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu, izuzev hitne medicinske pomoći.

PRAVA PACIJENTA u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Read more...

INFORMACIJE ZA PACIJENTE PORODIČNE MEDICINE

1. Zakazivanje pregleda kod izabranog ljekara smatra se unaprijed utvrđen dan i sat dolaska sa predviđenom dužinom boravka. Pregled može zakazati pacijent ili član porodice putem telefona ili lično. Termin predviđen za zakazani pregled/konsultacije je 10 minuta.

Prilikom zakazivanja sestra će Vas pitati:

 • Razlog dolaska (na prvi pregled, na kontrolni pregled, za savjet...)
 • Broj Vašeg tima i broj zdravstvenog kartona
 • Tražiti će od Vas lične podatke (ime i prezime, broj telefona), zatim će Vam ponuditi prvi slobodan termin kod izabranog ljekara.

Ukoliko ste spriječeni da dođete u dogovoreni termin, molimo Vas da otkažete isti pozivom na telefon (Izvod iz Zakona o pravima i obavezama pacijenta „Sl.novine FBiH“, br.40/10 )

2. Telefonske konsultacije, ukoliko niste u mogučnosti da dođete kod svog izabranog ljekara, postoji mogučnost telefonske konsultacije u periodu od 12-14 h na broj koji koristite za zakazivanje pregleda. Ukoliko ljekar nije u mogučnosti da se odmah javi, medicinska sestra će od Vas uzeti podatke (broj kartona i broj telefona). Ljekar će vas pozvati i dati neophodne informacije o liječenju.

3. Podaci iz medicinske dokumentacije koriste se samo u svrhu liječenja. Svi zdravstveni radnici su dužni osigurati bezbjedno pohranjivanje prikupljenih informacija o pacijentima u pisanoj i elektronskoj formi. Podatke iz medicinske dokumentacije se mogu dobiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje izvoda iz med. dokumentacije koji se predaje na pisarnicu Ustanove.

4. Privatnost pacijenta će biti poštovana od strane svih zdravstvenih radnika. Razgovor, informisanje i pregled obavljaju se uz poštivanje privatnosti. Podaci dobijeni od pacijenta/roditelja su službena tajna.

5. Prisustvo treće osobe, ukoliko okolnosti nalažu prisustvo treće osobe potreben je informirani pristanak. Najčešći razlozi prisustva treće osobe su tamo gdje se provodi nastava i kad su u tretman uključeni drugi zdravstveni radnici. Pribavljanje informativnog pristanka za prisustvo treće osobe vrši ljekar ili medicinska sestra. Pribavljanje pristanka počinje predstavljanjem treće osobe i objašnjenjem razloga prisustva treće osobe.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE PORODIČNE MEDICINE u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Read more...

PRAVO NA LIJEKOVE SA ESENCIJALNE LISTE

Pravo na lijekove imaju osigurane osobe sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom i kupljenom premijom osiguranja za tekuću godinu (markica).

 • Ukoliko imate ovjerenu knjižicu, a nemate markicu, možete dobiti recept sa liste uz plaćanje participacije u apoteci.
 • Neosigurane osobe nemaju pravo na lijekove sa esencijalne liste.

PRAVO NA LIJEKOVE SA ESENCIJALNE LISTE u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Read more...

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava?

Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakosti tretmana osobe ili grupe osoba. Može biti zasnovana na spolu, jeziku, nacionalnom i vjerskom identitetu, socijalnom ili društvenom porijeklu,spolnoj orjentaciji,fizičkim karakteristikama (invaliditetu) kao i svakoj drugoj okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

Poštovani korisnici usluga ove zdravstvene ustanove, da li znate da u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, Zakonom o pravima pacijenta FBiH, zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ova zdravstvena ustanova mora :

 • Osigurati svakom pacijentu jednak pristup zdravstvenim uslugama i imati jednak pristup prema svim pacijentima, bez obzira na spol i neku drugu pripadnost;
 • Upoznati pacijenta sa informacijama o njegovom zdravlju, pravima i obavezama i na koji način ih ostvariti u ovoj zdravstvenoj ustanovi;
 • Vidno istaknuti informacije kome se korisnik usluge može žaliti na učinjenu diskriminaciju/omalovažavanje/kršenje prava;
 • Imati posebne pravilnike tijela i jasne procedure kojima se sprječava i sankcioniše diskriminacija;
 • Imati dostupan Vodič za pacijente o zdravstvenoj ustanovi, kućnom redu,, kontakt telefonima , zakonskim pravima i obavezama pacijenta, načinom ostvarivanja; prava na prigovor pacijenta u vezi postupanja zdravstvenih radnika;
 • Pismeno odgovoriti na vašu žalbu u roku od 15 dana prema zakonu o upravnom postupku;
 • Zaposlenici ove ustanove ne smiju ignorisati diskriminacijubez obzira na koga se vrši ili nad kim se vrši.

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava?

 • Prijavite diskriminatorno ponašanje medicinskog ili nemedicinskog osoblja Direktoru zdravstvene ustanove ili Komisiji za prigovore, pismeno;
 • Obratite se nadležnom Ministarstvu zdravlja, nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, Kantonalnom inspektoru;
 • Prijavite diskriminaciju Instituciji ombudsmena BiH;
 • Protiv onoga koji vas diskriminiše možete podnijeti krivičnu prijavu.

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Read more...