Centar za mentalno zdravlje i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK-a „Fenix“ Tuzla održali zajedničko predavanje o ljudskim pravima osoba sa duševnim smetnjama

IMG 4691

Centar za mentalno zdravlje i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK-a „Fenix“ Tuzla održali zajedničko predavanje o ljudskim pravima osoba sa duševnim smetnjama

Predavanje je prvenstveno bilo namijenjeno zdravstvenim radnicima u primarnoj medicini a o ljudskim pravima osoba sa duševnim smetnjama i mogućim oblicima diskriminacije u službama.Sastanku je prisustvovao i prof. dr. Samir Mačković, pomoćnik direktora za medicinska pitanja.

Osobe kojime je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost spadaju u ranjivu skupinu osoba s invaliditetom. Te osobe, zbog duševne bolesti, intelektualnih poteškoća ili drugih stanja, nisu u mogućnosti samostalno se brinuti se za sebe pa ovise o drugima. Kako bi se onemogućila zloupotreba tih osoba od strane onih koji su odgovorni za brigu o njima, te kako bi se osiguralo poštivanje dostojanstva tih osoba i njihovih ljudskih prava, potrebno je urediti čitav niz pravnih područja, uključujući postupak odlučivanja o poslovnoj sposobnosti, te postavljanje i nadzor soc.radnika; zdravstvenu zaštitu; socijalnu brigu rad i obrazovanje; privatni i porodični život; i drugih civilnih i političkih prava.
Zbog toga je ovaj sastanak i predavanje imalo svoju posebnu funkciju upravo na gore rečenu temu.

Podijeli na socijalnim mrežama...