CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE: Učešće na interaktivnim radionicama Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta

unnamed

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE: Učešće na interaktivnim radionicama Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta

Međunarodni komitet crvenog križa/krsta pozvao je eksperte iz centara za mentalno zdravlje da uzmu učešće na interaktivnoj radionici „Psihološke i društvene posljedice neizvjesnog gubitka-podrška porodicama osoba nestalih u BiH tokom sukoba od 1992. Do 1995.“.

Dom zdravlja Tuzla predstavljao je mr.Nedim Osmanović iz Centra za mentalno zdravlje.Inače cilj ovih radionica je bio dvostrukog karaktera.Omogućena je interaktivna diskusija o ulozi centara za mentalno zdravlje i ostalih srodnih ustanova a u pružanju podrške porodicama nestalih osoba.

Takođe,radionica je pružila priliku svim učesnicima da procijene postojeće kapacitete za pružanje podrške porodicama nestalih osoba,te da se usaglase mogućnosti razvoja saradnje stručnjaka u budućnosti.

Inače od samog početka svog rada u BiH,Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa,u skladu sa svojim mandatom,se bavi pitanjem nestalih osoba i podržava porodice nestalih osoba u ostvarivanju njihovog prava da saznaju istinu o sudbini svojih nestalih članova.Ovaj skup održan je u Sarajevu.

Podijeli na socijalnim mrežama...