Cjelovito mjerenje i istraživanje u pogledu pružanja usluga u zdravstvenim centrima u BiH

graph_1._thumbjpg

Cjelovito mjerenje i istraživanje u pogledu pružanja usluga u zdravstvenim centrima u BiH

Agencija Global Market Solutions d.o.o je u periodu od 01.08-11.10.2010. godine provela cjelovito mjerenje i istraživanje u pogledu pružanja usluga u zdravstvenim centrima u BiH.

Mjerenja su sprovedena na Kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja i ambulantama porodične medicine. Na svakom od posjećenih lokacija mjerilo se pet elemnata dobre usluge: izgled zdravstvenog centra, pozdrav i pristup ljekara, ljubaznost ljekara, stručnost ljekara i završni pozdrav.

Na kongresu Međunarodnog saveza liječničkih društava u Ženevi 1948. godine ustanovljena je konačna zakletva koja se danas koristi, Ženevska zakletva.

“U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta. Poštovat ću tajne onog tko mi se povjeri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Kvaliteta usluge u zdravstvenim javnim ustanovama u BiH

graph_1

graph_2

Podijeli na socijalnim mrežama...