˝Dani kvaliteta u zdravstvu 2014. – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH˝

Priznanje

˝Dani kvaliteta u zdravstvu 2014. – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH˝

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) organizirala je seminar pod nazivom ˝Dani kvaliteta u zdravstvu 2014. – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH˝, koji je održan 15.i 16.Decembra 2014. Godine u hotelu ˝Hollywood˝ u Sarajevu.
Stručnom seminaru prisustvovali su i predstavnici JZNU Dom zdravlja ˝Dr. Mustafa Šehović˝ Tuzla i to Prim. Dr Lejla Mačković i dipl.med.ses. Spomenka Omanović, koje sprovode kontrolu kvaliteta ove Ustanove.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) je ovom prilikom dodijelila Priznanje za životno djelo Direktoru naše Ustanove Prim. Dr. Kasimu Brigiću, za iznimna dostignuća i stvaralaštvo trajne vrijednosti u razvoju i promicanju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu u Federaciji BiH.

Učesnici seminara su se također, upoznali sa planovima i iskustvima uvođenja sistema kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu regionalnih agencija za kvalitet u zdravstvu, kao što su: pregled rada AZUS-a (Srbija), pregled rada AAŽ-a (Hrvatska), pregled rada Direktorata za kvalitet zdravstvene zaštite Crne Gore, pregled rada Agencije za kvalitet Makedonija i dr.

Podijeli na socijalnim mrežama...