DODJELA CERTIFIKATA I AKREDITACIJA ZA TIMOVE PORODIČNE MEDICINE TUZLANSKOG DOMA ZDRAVLJA

IMG 0049

DODJELA CERTIFIKATA I AKREDITACIJA ZA TIMOVE PORODIČNE MEDICINE TUZLANSKOG DOMA ZDRAVLJA

Šest timova porodične medicine tuzlanskog Doma zdravlja dobilo je akreditacije za uspostavljen sistem kvaliteta i certifikat o ispunjenosti standarda sigurnosti. Uspješno okončan proces akreditacije i certifikacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ), a akreditaciju i certifikat uručili su prof.dr.Samir Mačković, pomoćnik direktora za medicinska pitanja Doma zdravlja Tuzla i dipl.med.tehničar Almir Avdić,glavni medicinar ustanove a uz prisutvo vanjskih ocijenjivača AKAZ-a.

Kako je istaknuto, kolektiv Doma zdravlja je ponosan na ovaj rezultat za koji su timovi porodične medicine dobili najveće moguće ocijene.Trend akreditacije će se nastaviti i ubuduće.Ovo su važni momenti za ustanovu uz nadu da neće proći mnogo vremena kada će Dom zdravlja kao takav biti akreditovan u cijelosti,istakao je u kratkom obraćanju prof.dr.Samir Mačković,pomoćnik direktora za medicinska pitanja.

Akreditacija i certifikacija znače da imamo timove porodične medicine koji pružaju kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu.Uručenjem certfikata i akreditacija rad timova nije okončan on sada ide na potpuno novi nivo koji treba usvavršavati ali i obnavljati svake četiri godine.Obaveza svih u domu zdravlja je da se održe i opravdaju stečeni standardi ali da se kroz predanost i rad pokušaju podići na još veći nivo.Prije svega zbog korisnika zdravstvenih usluga, ali i svih zdravstvenih radnika,uz napomenu da je u prethodnom periodu uspješno završena akreditacija Centra za mentalno zdravlje, rečeno je ovom prilikom.

Podijeli na socijalnim mrežama...