EDUKATIVNI SASTANAK-ODJEL ZA PREDŠKOLSKU DJECU/PEDIJATRIJA

IMG 0024

EDUKATIVNI SASTANAK-ODJEL ZA PREDŠKOLSKU DJECU/PEDIJATRIJA

Uvijek zanimljive teme i predvanja kada su u pitanju djeca predškolskog uzrasta bile su povod za prepunu salu cardiopulmonalnog centra Doma zdravlja u Tuzli.Izuzetno važnu temu „Uloga pedijatra u praćenju ranog rasta i razvoja i zaštiti mentalnog zdravlja djece“,predavala je prim.doc.dr.Mirjana Remetić,spec.pedijatar.

Tema u kojoj je izuzetno važan pravolčan i stručan pristup.Pored velikog broja izuzetno važnih informacija o ranom rastu i razvoju djece rečeno je između ostalog i da pedijatri mogu uočiti efekte nepovoljnih ranih iskustava na dječije ponašanje.Prije svega uzimajući u obzir naučnu činjenicu da rana iskustva, bilo pozitivna ili negativna, imaju direktan uticaj na razvoj mozga i stvaranje sinapsi važnih za proces primjerice učenja.Kako je istaknuto s obzirom na to da se mnogi rani ponašajni i emocionalni problemi nastavljaju i u poznom djetinjstvu i adolescenciji, njihovu tvrdokornost i nekada nedostatak efikasnog tretmana, uloga pedijatra je enormno važna u prepoznavanju rizične djece i njihovom praćenju,radu s njima i upućivanju na dalji tretman rečeno je između ostalog.

Tema „Evidentiranje i praćenje neurorizične djece u PZZ“ bila je takođe izuzetno zanimljiva a izlaganje na navedeno je imala Senaida Pjanić,med.sestra.Između ostalog istaknuto je da je Prepoznavanje i praćenje neurorizične djece važno za rano otkrivanje neurorazvojnih odstupanja. Posebno kada je u pitanju rana primjena terapijskih postupaka koji mogu pospješiti procese plastičnosti mozga i dovesti do oporavka oštećene funkcije.Pristup neurorizičnom djetetu treba da bude u što ranijoj dobi (novorođenačkoj,ranoj dojenačkoj), jer rano započet proces rehabilitacije predstavlja ujedno i sekundarnu prevenciju neurorazvojnih odstupanja, rečeno je.

Podijeli na socijalnim mrežama...