Edukativni sastanak u organizaciji Službe opšte/porodične medicine

Edukativni sastanak u organizaciji Službe opšte/porodične medicine

Antiagregaciona i antokoagulantna terapija u ordinaciji porodičnog ljekara tema je o kojoj je govorila doktorica Elvisa Smajić do je u temi Diabetesa i način prehrane govorila Ferida Selimović,medicinska sestra
Govorilo se o podjeli i mehanizamu djelovanja antikoagulacijskih i antiagregacijskih lijekova.Posebno se osvrnulo na potencijalne interakcije koje mogu nastati u kombinaciji s drugim lijekovima ali i o stalnom praćenju zdrastvenog stanja pacijenata kako bi porodični ljekar mogao na najbolji mogući način kroz adekvatnu terapiju pomoći pacijentu. Važan je i podsticaj na redovno uzimanje ordinirane terapije, te procjenu kliničkih pokazatelja poput funkcije jetre i bubrega te mogućih interakcija s drugim lijekovima,rečeno je između ostalog ovom prilikom…

Govorilo se i od Dijabetesu i prehrani.Adekvatnom prehranom uvelik možemo uticati na prevenciju dijabetesa neovisnog o inzulinu koji se obično javlja kod pretilih osoba nakon 40. godine života. Takozvana “dijabetička dijeta” koju ljekar pripisuje pacijentu nakon što se ustanovi da je kod njega došlo do javljanja ove bolesti, predstavlja onu “idealnu prehranu” kakvu bismo svi morali provoditi čitav život.

Dijabetička dijeta je regulisana, izbalansirana prehrana kojom se želi spriječiti hiperglikemija i regulisati metabolizam masti i glukoze. Stres je takođe naveden kao faktor postanka dijebetesa a najbolji otklon je fizička aktivnost koja troši oslobođenu glukozu nakon čega dolazi do opuštenosti organizma a samim tim manje stresa,rečeno je u okviru ovog predavanja

Ured za odnose s javnošću

Podijeli na socijalnim mrežama...