EDUKATIVNO PREDAVANJE NA TEMU „ZA ŽIVOT BEZ ŽIVE“

IMG 4734

EDUKATIVNO PREDAVANJE NA TEMU „ZA ŽIVOT BEZ ŽIVE“

Predavanje je održano u sklopu projekta „jačanje proseca donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj Konvenciji i izgradnji kapaciteta za provedbu budućih odredbi“ a kojeg implementira Razvojni program Ujedninjenih nacija BiH (UNDP),a finansira Globalni fond za okoliš (GEF).

Cilj ovog projekta je izvršiti inicijalnu procjenu stanja žive kako bi se utvrdili zahtijevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupom Minamatskoj konvenciji i uspostavili temelji za njenu buduću sprovedbu.

Dosta toga se moglo čuti na ovom predavanju a između ostalog i o opasnosti žive za ljudsko zdravlje.Toksični eekt na ljudsko zdravlje dešava se prilikom udisanja živinih para ili unošenjem metil žive u organizam (najčešće putem ribe).
Metil živa nastaje kada elementarna živa ili njene soli budu izložene djelovanju mikroorganizama koji žive u vodenim sredinama.Metil živa je opasnije i od elementarne žive,s obzirom na moć akumulacije u organizmu i izrazitu mogućnost vezivanja za proteine i masne kiseline,rečeno je između ostalog.

Podijeli na socijalnim mrežama...