EDUKATIVNO PREDAVANJE Polivalentna patronaža i Odjeljenje zdravstvene njege u kući

EDUKATIVNI 1

EDUKATIVNO PREDAVANJE Polivalentna patronaža i Odjeljenje zdravstvene njege u kući

Medicinske sestre u brizi za palijativnog bolesnika suočavaju se sa ozbiljnim bolestima i smrti, briga je često dugotrajna, stoga medicinske sestre imaju povećan rizik za izgaranje. Ujedno medicinske sestre u palijativnoj brizi sklone su sindromu sagorijevanja. Profesionalno sagorijevanje opisuje se kao niz tjelesnih i mentalnih simptoma iscrpljenosti, odnosno kao odložen odgovor na hronične emocionalne i interpersonalne stresne događaje, te se pod tim pojmom podrazumijevaju tri dimenzije: emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i smanjeno lično postignuće.Rečeno je istaknuto na dijelu predavanja o profesionalnom sagorijevanju zdravstvenih radnika u radu sa palijativnim pacijentima.

Tokom predavanja u ulozi sestrinstva u Zajednici, pored evaluacije trenutne uloge sestrinstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bili su prezentirani i poneki rezultati već ukorporiranog projekta na našim prostorima „Istraživanja preventivno promotivnih aktivnosti sestara koje se bave patronažnim radom sa ciljem rane detekcije i prevencije oboljenja“.Ovakav projekat inače je podržan od međunarodnih institucija a radi se o otvaranju dijaloga o budućnosti, odnosno razvoju službi sestrinstva u zajednici/patronažne sestre na području FBiH,rečeno je između ostalog.

Podijeli na socijalnim mrežama...