Edukativno predavanje u Rudniku „Mramor“ u organizaciji Službe Medicina rada

showimage

Edukativno predavanje u Rudniku „Mramor“ u organizaciji Službe Medicina rada

Povodom  Međunarodnog dana zaštite od buke, koji se obilježava 20. aprila,koji ima za cilj upozoriti na važnost svakodnevne zaštite od buke kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.Služba Medicina rada tuzlanskog Doma zdravlja će u petak 17.aprila 2015 godine sa početkom u 09.00 sati,održati edukativno predavanje zaposlenicima Rudnika „Mramor“u prostorijama rudnika. Osnovni cilj predavanja je edukacija i preventiva,odnosno smjernice za korištenje specijalne opreme za zaštitu od buke. Predavanje će održati prim.dr.Jesenka Kurtović, načelnica Službe i dr.Sabira Mutapčić, spec.med.rada.

Buka je faktor koji može imati štetne posljedice po javno zdravlje. Na čovjeka djeluje izravno i neizravno, izazivajući umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumijevanje, koncentraciju, odmor i san.

Osjetljivost na buku je individualna te ovisno o razini i frekvenciji buke, kao i dužini izloženosti, buka može izazvati od blagih i prolaznih smetnji do trajnih oštećenja.

Intenzivna buka uzrokuje oštećenje sluha, pri čemu oštećenja prvo nastaju u području visokih frekvencija pa ih čovjek u početku nije svjestan. Neizravno buka utiče na organe i tjelesne sisteme kao što su živčani , krvožilni , probavni i hormonski sistem. Takođe, buka dovodi i do metaboličkih i endokrinoloških poremećaja. Naročito pogubno djeluje na umni rad i dovodi do poteškoća s koncentracijom, zadržavanjem pažnje, usvajanjem novih spoznaja te uzrokuje razdražljivost i nesanicu.

Ured za odnose s javnošću

Tuzla,16.04. 2015.godine

Podijeli na socijalnim mrežama...