Evropska sedmica imunizacije kod djece

zd 1

Evropska sedmica imunizacije kod djece

Povodom obilježavanja Evropske sedmice imunizacije organizovano je edukativno predavanje za roditelje i djecu u Udruženju „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini” i u Osnovnoj školi „Kiseljak” sve sa ciljem da se stavi akcenat na važnost imunizacije. Edukativne radionice su urađene u saradnji sa osobljem Dispanzera za predškolsku djecu JZNU Doma zdravlja Tuzla koje kontinuirano u toku cijele godine radi na promociji vakcinacije.

Odgovorna sestra Dispanzera Adnedina Lugavić, dipl. med. sestra je ovim putem upoznala prisutne o značaju imunizacije i opće higijene. Predavanja su održali i Ervina poljić, dipl. med. sestra i Larisa Jašarević, med. sestra po pitanju značaja imunizacije. Tom prilikom je naglašeno:

„Imunizacija je postupak koji ima za cilj poboljšanje imuniteta (otpornosti) protiv određenih oboljenja. Najčešće se provodi vakcinacijom. Imunizacija je jedno od najvećih dostignuća 20-og vijeka koje je uz obezbjeđenje higijenski ispravne vode za piće i otkriće antibiotika dovelo do značajnog smanjenja oboljelih i umrlih od različitih zaraznih oboljenja. Zahvaljujući imunizaciji neke zarazne bolesti se ne javljaju epidemijski, a neke su i potpuno iskorjenjene, kao što su npr. Velike boginje. Vakcinacija je najbrža, najbolja, najefikasnija i najjeftinija mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.”

Održano je ukupno 7 radionica: 4 radionice za djecu uzrasta od 5-15 godina i 3 radionice za roditelje. Radionicama je edukovano preko 100 učesnika, korisnika Dnevnog centra i učenika Osnovne škole „Kiseljak”. Osnovni cilj ovih aktivnosti je povećati svijest o značaju imunizacije u zaštiti zdravlja svakog pojedinca, a posebno djece.

Lejla Balihodžić
i Ured za odnose s javnošću

 

Podijeli na socijalnim mrežama...