Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje F BiH-e u radnoj posjeti Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla

IMG 0322

Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje F BiH-e u radnoj posjeti Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla

Akcent razgovora stavljen je na rad i načine pružanja zdravstvenih usluga pacijentima Centara za mentalno zdravlje jer su sastanku prustvovale i kolege iz Odžaka i Živinica.

Gospodin Čerkez je pohvalno govorio o svemu dosada urađenom.Kako je istakao važno je voditi računa o mjerama zaštite od COVID 19 posebno prilikom rada okupacionih terapija sa većim brojem pacijenata.Pomenuti su modeli rada putem online linija koji su se u nekim sredinama pokazali izuzetno efikasnim.Zdravstveno osoblje se mora paziti kako sebe tako i pacijente i pokušati prilagoditi broj pacijenata na ovim terapijama na minimum ili u više grupa.Kako je istaknuto online rad okupacionih i drugih terapija je izuzetnu učinkovit ali veliki broj pacijenata nema mogućnost da se uključi na taj način,tako da će centri u skladu sa tim i organizovati terapije za pacijente.

Teme razgovora, bile su i organizacija i tok nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama, rad vrtića i organizacija prihvata djece u jaslicama u situaciji epidemije i saradnja Centara za mentalno zdravlje sa njima.
Čerkez je istakao kako je i epidemiološka situacija na području Tuzle kao i Tuzlanskog Kantona dobra i da je broj oboljelih u velikom padu.Ovom prilikom prisutnima je predočio i neka zapažanja sa terena ali i uopće o situaciji u F BiH, kako bi se što spremnije dočekala jesen koja, po mišljenju struke, nosi nove epidemiološke rizike.

Podijeli na socijalnim mrežama...