CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


Služba opšte porodične medicine

Načelnica službe : Prim.dr.Samira Srabović,specijalista opšte/porodične medicine
Glavna medicinska sestra: Elmedina Hadžić,diplomirana medicinska sestra
Kontakt Telefon: 035 368-411 kartoteka prizemlje I 035 368-437,kartoteka prizemljeII 035 368-427,centar porodične prizemlje 035 368-431,prizemlje 035 368-436

ODJELJENJE U SJEDIŠTU SA AMBULANTAMA
Šef odjeljenja: dr.Snežana Hrustić,specijalista porodične medicine
Odgovorna sestra odjeljenja: Amra Bučuk,diplomirana medicinska sestra
Kontakt Telefon: 035 368-411 kartoteka prizemlje I 035 368-437,kartoteka prizemljeII 035 368-427,centar porodične prizemlje 035 368-431,prizemlje 035 368-436
Radno vrijeme od 07.00-21.00 sati radnima danima, praznikom nema promjena

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Šef dispanzera:prim.dr.Ševala Paloš,specijalista pedijatar
Odgovorna sestra dispanzera:Adnedina Lugavić
UPOSLENICI DISPANZERA
Doc.dr.med.sc.prim Mirjana Remetić,specijalista pedijatar
Prim.dr.Tonka Mrkajić,specijalista pedijatar
Prim.dr.Selma Memić.specijalista pedijatar
Prim.dr.Mirela Mujkić,spcecijalista pedijatar
Prim.dr.Mirela Tobudić,specijalista pedijatar
Prim.dr.Vesna Jahić,specijalista pedijatar
Dr.Zinaida Topčić,specijalista pedijatar
Mr.sc.dr Dijana Dugonjić,specijalista pedijatar
Prim.dr.Abdulah Hasanović,specijalista pedijatar

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI
Mirsada Dropić
Hasiba Ćorić
Jasminka Jahić
Hajrija Muhamedbegović
Damira Imširović
Senaida Pjanić
Sajda Hasanović
Mersida Pirić
Mina Hasanović
Azur Dervišagić
Lidija Džinić
Jasmina Muratović
Larisa Jašarević
Ervina Poljić
Nirmala Behđetović

Kontakt telefon: 035 368-411 lokal 144 Centar za vakcinaciju 035 368-411 lokal 174

Dispanzer radi od 07.00-21.00 sati radnima danima a subotom i nedjeljom od 08.00-16.00 sati
Centar za vakcinaciju radi radnim danima od 07.00-15.00 sati.Navedeno radno vrijeme nemijenja se ni u vrijeme praznika.

DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I OMLADINE
Šef dispanzera: prim.dr.Nermina Đulović,specijalista školske medicine
Odgovorna sestra dispanzera:Alisa Šišić,diplomirana medicinska sestra

UPOSLENICI DISPANZERA
dr.sc.med.Enes Halilović, specijalista porodične/obiteljske medicine
dr.Suad Škripić,specijalista urgentne medicine
dr.Zana Đulović,doktor medicine
dr.Sabina Ademović Džambić,doktor medicine

MEDICINSKE SESTRE
Senada Bašić Begičić
Nermina Devoli
Almira Husejnefendić
Tonka Banović
Safija Hasanbašić

Kontkat telefon: 035 368-411 lokal 160

Dispanzer radi od 07.00-21.00 sati radnima danima a subotom i nedjeljom od 08.00-14.00 sati.
Nedjelja neradna.Radno vrijeme se nemijenja ni praznicima

DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Šef dispanzera: prim.dr.Nermina Đulović,specijalista školske medicine
Odgovorna sestra dispanzera:Mediha Ovčina,diplomirana medicinska sestra

MEDICINSKE SESTRE
Mevlida Tanović

Kontakt telefon: 035 368-411 lokal 163

Dispanzer radi od 07.00-15.15 sati radnima danima a subotom od 08.00-14.00 sati.
Nedjeljelja i državni praznici su neradni.

ODJELJENJE POLIVALENTNE PATRONAŽE
Odgovorna sestra odjeljenja: Sadika Fazlić,diplomirana medicinska sestra

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI
Ilinka Mujčinović
Azira Mehanović
Nusreta Ramić
Arnela Mešić
Samira Sejdinović
Azra Hrustić

Kontakt telefon:035 368-411 lokal 217

Radno vrijeme 07.00-15.15 sati radnima danima,subota od 07.00-13.00 praznicima nema promijena a nedjelja je neradna.

ODJELJENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI
Šef odjeljenja: dr.Enida Jusufović,specijalista porodične medicine
Odgovorna sestra odjeljenja: Sandr Đurić,diplomirana medicinska sestra

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI
Đerek Vedran
Adila Saidović
Senada Ibrahimović
Senada Sović
Damir Ismajlovski
Amel Škripić
Alen Majdančić
Mirza Ahmetović
Emina Mandžukić
Emil Đozić
Amira Ismailefendić
Asja Kalesić

Kontakt telefon: 035 368-411 lokal 218 i 228

Radno vrijeme odjeljenja od 07.00-15.15 radnima danima,subota od 07.00-13,00 sati nedjelja i praznici neradni

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search