CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


ODJELJENJE SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA FUNKCIONALNOM DIJAGNOSTIKOM I PREDUZETIM AMBULANTAMA

Šef odjeljenja: ...........................................................Prim.dr.Nurkić dr. Biljana
Odgovorni medicinar odjeljenja: ................................Mladen Marošević medicinski tehničar

2

3

U ovom odjeljenju se obavljaju sljedeći pregledi i zdravstvene usluge:

• prethodni pregledi - specijalistički ljekarski pregledi u cilju zapošljavanja za rad na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i bez posebnih uslova rada sa izdavanjem odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja na propisanom obrascu
• periodični ljekarski pregledi radnika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada
• sistematski ljekarski pregledi
• ciljani,vanredni i kontrolni ljekarski pregledi
• specijalistički ljekarski pregledi u cilju profesionalne orijentacije i selekcije
• ljekarski pregledi željezničkih radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog prometa- ovlaštena Ustanova za područije TK
• ljekarski pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za rad u inostranstvu
• ljekarski pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilima svih kategorija uz izdavanjem odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja
• ljekarsko pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije uz izdavanje odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja
• ljekarski pregledi za regulisanje stalnog boravka u BiH uz izdavanje odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja
• ljekarski pregledi uz izdavanje ljekarskog uvjerenja za usvajanje djece i za zasnivanje braka maloljetnih lica
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, za dobrovoljno mirovinsko – invalidsko osiguranje, za članstvo u upravnim odborima, za registraciju samostalne djelatnosti
• ljekarski pregledi za regulisanje vize
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u toku boravka u inozemstvu
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za upis na fakultet i u srednju školu usmjerenog obrazovanja
• ljekarski pregledi za regulisanje boravka u studenskom domu, staračkom domu i drugim sličnim ustanovama i za regulisanje stambenog kredita
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja o zdravstvenom stanju za druge individualne potrebe
• ispitivanje funkcije perifernog cirkulatornog sisteme u odnosu na uslove i zahtjeve rada
• funkcionalno ispitivanje organa i organskih sistema
• ljekarski specijalistički pregled sa obradom za invalidsku komisiju
• konsultativni specijalistički ljekarski pregled
• konzilijarni ljekarski pregled
• obrada i analiza morbiditeta nakon obavljenih preventivnih pregleda sa prijedlogom mjera prevencije i zaštite zdravlja radnika
• učešće u zdravstveno-vaspitnom radu i promociji zdravlja na radu
• učešće u organizaciji režima rada i odmora radnika
• praćenje uvijeta rada i sigurnosti na radu kao i procjena profesionalnih rizika
• praćenje oboljevanja, povređivanja, odsutnosti sa posla ,smrtnosti i invalidnosti posebno od profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu
• učešće u mjerama profesionalne rehabilitacije radnika
• organizovanje i pružanje prve pomoći i hitnih intervencija na licu mjesta u procesu rada

U okviru ovog odjeljenja nalaze se 2 preduzetne ambulante koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu radnicima u krugu preduzeća : Rudnik Mramor i Termoelektrana –Tuzla.

4

 

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search