All for Joomla All for Webmasters
  • +387 35 368 411 | +387 35 268 412 ; Adresa: ul. Albina Herljevića br. 1, 75000 Tuzla, BiH
  • dztuzla@gmail.com


CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 281-756
Šef službe: Prim.dr.Dževad Džananović, mr.sc.
Odgovorna sestra: Meliha Pirić dipl.fizioterapeut

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa Centrom za rehabilitaciju u zajednici se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom reumatoloških, ortopedsko-traumatoloških, neuroloških i pulmoloških bolesnika kao i djece sa deformitetima lokomotornog sistema, neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.
Usluge koje pruža Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa Centrom za rehabilitaciju u zajednici:
Ljekarski pregledi – specijalista fizijatar:
• procjena opšteg zdravstvenog statusa,
• procjena statusa i funkcionalnosti lokomotornog aparata,
Terapijske procedure:
Tretman defektologa – defektolog-somatoped;
Kinezioterapija kod odraslih:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi za određena oboljenja i stanja pacijenta,
• program vježbi organizovan kroz individualne i grupne vježbe i program edukacije pacijenata za rad kod kuće.
Kinezioterapija kod djece:
• primjena pokreta u svrhu liječenja i rehabilitacije djece sa:
• neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, psihomotornim poteškoćama i deformitetima lokomotornog sistema,
• postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom sistemu,
• pokreti tijela modifikovani kroz programe vježbi individualnog i grupnog tipa kao i program edukacije roditelja i djece za rad kod kuće
Elektroterapija:
• primjena raznih vrsta električne struje u svrhu liječenja kroz aplikacije jednosmjerne-galvanske struje, niskofrekventnih, srednjefrekventnih i visokofrekventnih struja.
Magnetoterapija:
• primjena elektromagnetnog polja u svrhu lijecenja povrijedjenih i oboljelih.
Sonoterapija:
• Podrazumijeva terapijsku primjenu zvučnih talasa, metodom direktne primjene na kozu tretiranog sa kontaktnim sredstvom ili indirektnom metodom –kroz vodu- na željenu regiju.
Fototerapija:
• Podrazumijeva primjenu vještački stvorene svjetlosne energije u vidu UV- ultraljubičaste i IR infracrvene svjetlosti u terapijske svrhe.
Termoterapija:
• Primjena toplote u terapijske svrhe u vidu zagrijavanja tijela- dovodjenjem toplote ili hladjenja tijela-oduzimanjem toplote.
Hidroterapija:
• Podrazumijeva spoljnu primjenu vode u cilju liječenja i osposobljavanja u okviru medicinske rehabilitacije, provodi se kroz; hidrotermalne, hidroelektrične, hidrokinetičke i hidrohemijske procedure.
Laseroterapija-primjena laserskih zraka u terapijske svrhe;
Manuelna masaža:
• Predstavlja metod primjene i djelovanja mehaničke energije stvorene aktivnošću terapeuta u vidu trenja,pritiska ili niza udaraca prenosi na tkiva i dublje organe preko kože i njenih struktura.
Limfna drenaža:
• Aparaturna limfna drenaža (terapija pritiskom koja ima za cilj zaostalu limfnu tekućinu vratiti natrag u cirkulaciju krvi i tako smanjiti i potpuno eliminisati edem na ekstremitetima.
Manuelna limfna drenaža (predstavlja precizne pokrete ruku terapeuta kroz masažne hvatove u cilju:
• povlačenja i smanjivanaja otoka na ekstremitetima,
• fiziološkog povećanja otpornosti organizma,
• vraćanja dimenzija ekstremiteta u u normalno stanje.

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search