INFORMACIJE ZA PACIJENTE PORODIČNE MEDICINE

INFORMACIJE ZA PACIJENTE PORODIČNE MEDICINE

1. Zakazivanje pregleda kod izabranog ljekara smatra se unaprijed utvrđen dan i sat dolaska sa predviđenom dužinom boravka. Pregled može zakazati pacijent ili član porodice putem telefona ili lično. Termin predviđen za zakazani pregled/konsultacije je 10 minuta.

Prilikom zakazivanja sestra će Vas pitati:

  • Razlog dolaska (na prvi pregled, na kontrolni pregled, za savjet…)
  • Broj Vašeg tima i broj zdravstvenog kartona
  • Tražiti će od Vas lične podatke (ime i prezime, broj telefona), zatim će Vam ponuditi prvi slobodan termin kod izabranog ljekara.

Ukoliko ste spriječeni da dođete u dogovoreni termin, molimo Vas da otkažete isti pozivom na telefon (Izvod iz Zakona o pravima i obavezama pacijenta „Sl.novine FBiH“, br.40/10 )

2. Telefonske konsultacije, ukoliko niste u mogučnosti da dođete kod svog izabranog ljekara, postoji mogučnost telefonske konsultacije u periodu od 12-14 h na broj koji koristite za zakazivanje pregleda. Ukoliko ljekar nije u mogučnosti da se odmah javi, medicinska sestra će od Vas uzeti podatke (broj kartona i broj telefona). Ljekar će vas pozvati i dati neophodne informacije o liječenju.

3. Podaci iz medicinske dokumentacije koriste se samo u svrhu liječenja. Svi zdravstveni radnici su dužni osigurati bezbjedno pohranjivanje prikupljenih informacija o pacijentima u pisanoj i elektronskoj formi. Podatke iz medicinske dokumentacije se mogu dobiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje izvoda iz med. dokumentacije koji se predaje na pisarnicu Ustanove.

4. Privatnost pacijenta će biti poštovana od strane svih zdravstvenih radnika. Razgovor, informisanje i pregled obavljaju se uz poštivanje privatnosti. Podaci dobijeni od pacijenta/roditelja su službena tajna.

5. Prisustvo treće osobe, ukoliko okolnosti nalažu prisustvo treće osobe potreben je informirani pristanak. Najčešći razlozi prisustva treće osobe su tamo gdje se provodi nastava i kad su u tretman uključeni drugi zdravstveni radnici. Pribavljanje informativnog pristanka za prisustvo treće osobe vrši ljekar ili medicinska sestra. Pribavljanje pristanka počinje predstavljanjem treće osobe i objašnjenjem razloga prisustva treće osobe.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE PORODIČNE MEDICINE u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Podijeli na socijalnim mrežama...