IZABERITE DOKTORA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Picture_058

IZABERITE DOKTORA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šta je izabrani doktor/tim porodične medicine?

Izabrani tim porodične medicine je mogućnost da na teritoriji na kojoj živite izaberete doktora i medicinsku sestru u timu kod kojih ćete da kontrolišete, unapređujete i očuvate svoje zdravlje. Njihova dužnost je da vam pruži sve informacije vezane za vaše zdravstveno stanje, medicinsku pomoć u slučaju oboljenja, da vas uputi na dodatne dijagnostičke i laboratorijske testove,  na konsultativne preglede,  da vas pozove na vakcinaciju prema kalendaru, kao i da vam obezbedi administrativne usluge u vezi bolovanja, rehabilitacije, upućivanja na ljekarske komisije i sl.

 

Doktora porodične/obiteljske medicine birate u ordinaciji doktora porodične/obiteljske medicine.
Izbor vršite u ambulantama, odnosno ordinaciji koja je najbliža mjestu Vašeg prebivališta, popunjavanjem propisanog obrasca kojeg preuzimate u ordinaciji doktora kojeg birate za svog porodičnog/obiteljske doktora.
Za maloljetno lice ili lice pod starateljstvom izbor vrši roditelj odnosno staratelj.
Pravo na slobodan izbor možete ostvariti u periodu od 01.06. do 30.09.2011. godine.
Izbor se vrši za period od najmanje godinu dana, a usluge izabranog porodičnog/obiteljskog doktora će te koristiti  od 01.01.2012. godine.
Preporučuje se da svi članovi vaše porodice/obitelji izaberu jednog doktora porodične/obiteljske medicine.
Ispod ovog teksta je spisak doktora porodične/obiteljske medicine između kojih birate svog doktora.
Ovjerenu Izjavu o izboru doktora porodične medicine po okončanju postupka izbora uručit će Vam izabrani porodični/obiteljski doktor.

Podijeli na socijalnim mrežama...