Konferencija medicinskih sestara/tehničara i socijalnih radnika u Konjicu

IMG 8c73e68ec2c4f931f459b5afc4ccbbe8 V

Konferencija medicinskih sestara/tehničara i socijalnih radnika u Konjicu

Konjic je bio domaćin konferencije medicinskih sestara i scoijalnih radnika.Tematika je bila aktuelna „Rani rast i razvoj djece,uklljučujući prevenciju nasilja kroz aktivnosti patronažnih službi“.

Ulaganje u rani dječiji rast i razvoj kao i odgovorno roditeljstvo najbolja je investicija koje društvo može osigurati.Svako društvo treba osigurati zdrav početak dječijeg života, te brigu o njihovom zdravlju,rastu i razvoju,obrazovanju i socijalnom statusu.

Učestvujući u dvodnedvnim radionicama tim Doma zdravlja je razmijenio svoja,ali i stekao nova iskustva koja će primjeniti u svom svakodnevnom radu sa pacijentima.

Podijeli na socijalnim mrežama...