Konferencija o ranom rastu i razvoju djece u BiH

naslovna

Konferencija o ranom rastu i razvoju djece u BiH

11011111 10207001615545701 8127465507594504340 oU Sarajevu 26.06.2015 godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine je održana Konferencija o ranom rastu i razvoju pod nazivom “Najbolji početak za svako dijete”. Konferencija je okupila stručnjake iz oblasti ranog rasta i razvoja, predstavnike relevantnih ministarstava i međunarodne eksperte.

Predstavljena su dosadašnja postognuća u ovoj oblasti i pravci daljeg djelovanja, kako bi svakom djetetu u BiH bio omogućen najbolji mogući početak. Posebna pažnja posvećena je naučnim dokazima o djelotvornosti kvalitetnih programa ranog otkrivanja i djelovanja u slučaju razvojnih poremećaja.

Ponovo su prezentirani i dokazi da se prilike propuštene u prvim godinama života djeteta teško mogu nadoknaditi, zbog čega je investiranje u rani razvoj najbolja investicija za budućnost društva u cjelini.

Ispred JZNU Dom zdravlja Tuzla konferenciji su prisustvovali Prim.dr. Vesna Suljevic Dropic, dr.sc. Jasmina Klebić, dipl.med.sestra Mersida Piric i mr.sc. psiholog Maja Čorbić, dok je ispred JU obdanište “Naše dijete” konferenciji prisustvovala dipl.pedagog -psiholog Amna Avdić.

Dr.sc. Jasmina Klebić je prezentirala rad i dosadašnja izvanredna postignuća u radu Centra za rani rast i razvoj doma zdravlja Tuzla kao primjer dobre prakse. Također, dr.sc. Jasmina Klebić je istakla da Centar za rani rast i razvoj Tuzla uz multidisciplinarni i multisektorski pristup djetetu i porodici, kontinuirano usavršavanje u primjeni najboljih praksi u oblasti ranog rasta i razvoja djece, te saradnji sa resursima lokalne zajednice (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Centar za socijalni rad, JU „Naše dijete“) može poslužiti kao model uspješne implementacije u sklopu sistema pružanja integrisanih usluga u oblasti ranog rasta i razvoja djece u BiH.

Podijeli na socijalnim mrežama...