KONFERENCIJA O SESTRINSTVU

1

KONFERENCIJA O SESTRINSTVU

Banja Luka je bila domaćin konferencije o sestrinstvu, povodom završetka prve faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) koji finansira Vlada Švicarske.
Na konferenciji je bilo prisutno oko 200 učesnika, predstavnika svih relevantnih zdravstvenih i obrazovnih institucija, ustanova i organizacija medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini, udruženja pacijenata, međunarodnih razvojnih agencija aktivnih u BiH, te gosti iz regije i inostranstva.

Predstavljeni su se postignuti rezultati prve faze projekta (2012. –2017. godina), diskutovano potrebama i izazovima u sestrinstvu, kao i mogućim aktivnosti na unapređenju sestrinstva u narednom periodu.

Naša ustanova je, kao implementacijski akter u okviru Projekta, učestvovala na konferenciji sa svojim zaposlenicima, Prim. dr Suad Bijedić i Spomenka Omanović dipl.ms u ulozi panelista i zaposlenicima, sudionicima u Projektu: Prim. Dr Samira Srabović načelnica Opšte pordične medicine, Elmedina Hadžić dipl.ms glavna sestra Opšte pordične medicine, Meliha Hrustić dipl.ms.odgovorna sestra Centra za mentalno zdravlje, Sidika Fazlić dipl.ms odgovorna sestra Odjeljenja polivalentne patronaže i Samira Sejdinović certificirana patronažna sestra.

 

Podijeli na socijalnim mrežama...