KONFERENCIJA PEDIJATARA: Obaveza svake države je da se svakom djetetu osigura pravo na najviši mogući standard zdravstvene zaštite

1509875 970228856377492 8347354855883072080 n1

KONFERENCIJA PEDIJATARA: Obaveza svake države je da se svakom djetetu osigura pravo na najviši mogući standard zdravstvene zaštite

U Sarajevu 16-17.12.2015 godine na dvodnevnoj Konferenciji “Pedijatrija – Izazovi i mogućnosti s fokusom na ranu detekciju i intervenciju” upriličena je svečana dodjela certifikata za 26 profesionalca koji su prošli obuku iz Osnovnog programa za rano prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja djece uzrasta do 18 godina.

Konferenciju je organizovalo Udruženja pedijatara Bosne i Hercegovine u saradnji s UNICEF-om BiH i pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva. Iz JZNU Doma zdravlja Tuzla, Centra za rani rast i razvoj certifikat o uspješno obavljenoj edukaciji temeljnog programa za rano prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja (0-18 godina) su dobile dr.sc.Jasmina Klebić i dipl.med.sestra Mersida Pirić.

„Obaveza svake države koja je i dio Konvencije o pravima djeteta jeste da se svakom djetetu osigura pravo na najviši mogući standard zdravstvene zaštite. Na ovoj konferenciji smo da razgovaramo u kolikoj mjeri je to u stvarnosti tako, i šta svi zajedno možemo učiniti da se približimo tom cilju na kojem radimo i na kojem ćemo raditi i dalje”, kazala je na otvaranju Konferencije dr. Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva.

Pored ostalog, za ovu Konferencijuje veoma bitno da se ovdje susreću predstavnici vlasti, predstavnici međunarodne organizacije kakva je UNICEF, pedijatri i predstavnici zavoda za javno zdravstvo. Da se u istoj prostoriji nalaze oni koji donose odluke, sa onima koji nisu u mogućnosti direktno odlučiti ali donosiocima odluka mogu dati savjete”, kazao je dr. Željko Rončević, predsjednik Udruženja pedijatara BiH. Zamjenica predstavnika UNICEF-a za BiH Anna Riatti kazala je kako su rana detekcija i intervencija u fokusu UNICEF-a kako u BiH, tako i globalno.

“Vama ovdje ne treba dodatno govoriti o tome koliko su rana detekcija i intervencija bitni za razvoj djeteta, i nadam se da će ova dva dana biti prilika da se razmjene pozitivna iskustva kako bi se ove oblasti unaprijedile. Ono što je činjenica da i pored dobre volje postoje praznine kako u zakonodavstvu tako i u pružanju usluga. UNICEF je kroz analizu situacije u BiH utvrdio tri glavne: nizak nivo pristupa ranoj procjeni stanja djeteta, defektološki pristup djeci i neophodnost da se isključivo medicinski model pristupa djeci sa i bez poteškoća zamijeni socijalnim modelom i da umjesto da u fokusu bude to šta dijete ne može, u fokusu bude ono šta dijete može”, kazala je Riatti potcrtavši posebno problem procenta imunizacije djece koji je u BiH u opadanju. “Iako neki podaci govore drugačije, prema istraživanju višestrukih pokazatelja (MICS) koje je radio UNICEF, samo 68 odsto djece u BiH jeprošlo kroz kompletan proces imunizacije, dok je u romskoj populaciji taj procenat samo četiri odsto”, upozorila je Riatti dodajući kako je bitno da i ova tema bude u fokusu, kako bi se zajedno iznašle mogućnosti za adekvatno djelovanje.

Podijeli na socijalnim mrežama...