KONTINNUIRANA EDUKATIVNA PREDAVANJA

sestrinstvo2

KONTINNUIRANA EDUKATIVNA PREDAVANJA

Služba opšte/porodične medicine odnosno odjeljenja Polivalentne patronaže i Zdravstvene njege u kući bili su domaćini edukativnog predavanja.

Pilotiranje novog modela sestrinstva u zajednici a kroz Polivalentnu patronažu bilo je jedno od predavanja.Između ostalog Nusreta Ramić,patronažna sestra izlagajući dosada urađeno istakla je kako je jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini izuzetan projekat koji podržava i finansira Vlada Švicarske a provodi se u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

– Sa ovim projektom već se uvodi novi model uloge patronažne sestre, a to zapravo znači da postižemo bolji kvalitet, bolju učinkovitost, sigurnost i približavanje zdravstvene službe najranjivijim kategorijama stanovništva, rečeno je između ostalog,

Kataterizacija mokraćne bešike i konplikacije prilikom kataterizacije bila je tema koju je izlagao Vedran Đerek dipl.med.tehničar iz Zdravstvene njege u kući.

urinarni sistem

Radi se o postupku koji omogućava jednokratno uzimanje uzorka urina, riješava akutni zastoj urina ili omogućava dugotrajnije pražnjenje bešike kod operisanih, pacijenata sa privremenom ili trajnom inkontinencijom različite etiologije… U slučaju postojanja urinarnih stoma postupak je isti,kazao je između ostalog Đerek kroz ovo predavanje.{nomultithumb}

Podijeli na socijalnim mrežama...