Medicinska dijagnostika / radiologija

radiologija

Medicinska dijagnostika / radiologija

Javna zdravstvena ustanova Doma zdravlja Tuzla u skladu sa svojim tehničkim i osposobljenim kadrovskim mogućnostima obavlja dijagnostiku zdravstvenih usluga pretraga putem MAMOGRAFA. Ova ustanova je velikom humanitarnom akcijom nabavila mamograf i osnovala Centar za bolesti dojke. Naša ustanova posjeduje jedan mamograf i samo jednog ljekara specijalistu radiologa/senologa iz te oblasti u skladu sa zadatim standardima.

img_3878_web

Moramo istaći da prije nabavke mamografa svijest o potrebi preventivnog pregleda putem mamografa nije bila ni blizu kao što je danas. Osoblje ove ustanove za to je i na neki način „pozitivni“ krivac.

Dakle sada imamo dvije bitne komponente, a to su: EGZAKTNO POVEĆANA SVIJEST KOD ŽENA O POTREBI PREGLEDA, ali u isto vrijeme kao produkt toga OGROMAN BROJ PACIJENTICA KOJE TRAŽE jer na to IMAJU PRAVO PREGLED I SNIMANJE MAMOGRAFIJE.

Sami tim stvorila se podugačka lista čekanja, u kojoj naravno hitni slučajevi nikada nisu niti će bit upitni kao ni slučajevi gdje postoji i najmanji tračak sumnje za pojavu karcinoma dojke.

Međutim jedan aparat je malo o mogućnostima nabavke drugog ili povećanja broja specijalista su pitanja koja se ostavljaju za više instance.

Želimo međutim istaći da su EVROPSKI STANDARDI sljedeći:

Jedan specijalista radiolog-senolog  smije zbog uvjeta rada i zračenja te drugih faktora obaviti tek 10 mamografija dnevno, dok rtg tehničar koji to isto radi ali i kao asistent tek 4 snimanja. To je ono što se radi u Evropi.

Ono što se radi u našem Domu zdravlja je 30 do 40 pacijenata specijalista, a rtg tehničar i do 15 pacijenata. Osoblje se zaista trudi da u skladu sa mogućnostima uradi što više i od rečenog više nemože to je maksimum. Zbog toga i dolazi do zagušenosti kada je u pitanju naručivanje.

Vrlo važna napomena je da se u najvećem broju slučajeva gdje se radi o dužem čekanju na mamografiju radi o pacijenticima različitih dobi ali koje su tražile taj preventivni pregled, a bez simptoma su bolesti.

Podijeli na socijalnim mrežama...