MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA

logo

MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA

Medicinskim sestrama posvećen je 12. maj svake godine, MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA. To je prilika da se osvrne na njihov rad i ulogu u njezi bolesnih i u zaštiti zdravih ljudi. Začetnica  modernog sestrinstva je Florence Nightingale, ona je inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih.Danas,slobodno možemo reći da medicina posebno PRIMARNE nije zamisliva bez medicinskih sestara/tehničara.

Njihov rad se ogleda osim onog praktičnog ponajviše u komunikaciji sa pacijentima i edukaciji posebno o zdravom načinu života.Međutim medicinska sestra je fakultetski obrazovana osoba sa više nego iznimnim znanjem kojim doprinosi načinu rada u medicini. Njihova angažovanost prema bolesnicima/pacijentima je ogrormna posebno ako se podvuče paralela još iz brane istorije nastanka sestrinstva kao med.discipline.

One su danas na prvoj liniji odbrane našeg zdravlja,mi želimo biti zahvalni i u ime kolektiva i menadžmenta Doma zdravlja
Tuzla zahvaliti se svim medicinskim sestrama na humanosti i požrtvovanosti prema poslu koji rade a prije svega koga vole.

Direktor Doma zdravlja Tuzla
Prim dr Kasim Brigić

Podijeli na socijalnim mrežama...