MODULI OBUKE ZA PATRONAŽNE SLUŽBE

slika 1

MODULI OBUKE ZA PATRONAŽNE SLUŽBE

Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, zajedno sa predstavnicima Regionalnog ureda UNICEF-a, Ženeva Unicef-a u Srbiji i Međunarodne organizacije Korak po korak (ISSA) je bio domaćin i organizator edukacije održane u periodu od 25-28.11.2014. u Beogradu na temu “Izrada modula za obuku patronažne službe u regiji jugoistočne Europe i centralne Azije”.

Svrha edukacije je bila okupiti međunarodne stručnjake, domaće edukatore uključene u edukaciju osoblja koje se bavi ili će se baviti patronažnim radom i radom u zajednici, u svrhu evaluacije i pripreme edukacijskih modula o zdravlju djece, za finalizaciju modula i njihovu diseminaciju. Koristila su se dva primarna pristupa edukaciji i diseminaciji, online edukacija i trening uživo. Online edukacija, bazirana na Web-u je bila završena prije sastanka u Beogradu i domaći edukatori, patronažno osoblje i osoblje koje radi u zajednici je dalo povratnu informaciju na konsultativnom procesu u Beogradu.

Iz JZNU Dom zdravlja Tuzla seminaru su prisustvovali profesionalci iz Centra za rani rast i razvoj prim. dr Vesna Suljević Dropić, dipl. medicinska sestra Mersida Pirić i medicinska sestra Amira Pirić koje su prezentirale primjer kućne posjete iz Centra za rani rast i razvoj. U svom izlaganju istakle su važnost kućnih posjeta, rane detekcije i rehabilitacije djece u periodu ranog rasta i razvoja kako bi se širenje programa i jačanje patronažne službe mogao proširiti i na druga mjesta u Bosni i Hercegovini

Sastanku su prisustvovali predstavnici patronažnih sestara iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, kao i stručnjaci u ranom razvoju i obuci u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Bjelorusija, Gruzija, Azerbejdžan, Srbija, regionalnih i nacionalnih ureda UNICEF-a.
Učesnike ovog značajnog sastanka na početku programa pozdravio direktor Ureda UNICEF-a u Srbiji Michel Saint-Lo i državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Ferenc Vicki. Cilj sastanka je da se finalizira obrazovni program i materijali u oblasti razvoja u ranom djetinjstvu u cilju poboljšanja kapaciteta zaposlenih u medicinskim službama i poboljšanje učinkovitosti preventivne kućne posjete.

slika 3

Tim Centra za rani rast i razvoj

Podijeli na socijalnim mrežama...