Naša misija

Naša misija

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom“ Dr Mustafa Šehović“, je zdravstvena ustanova koja obavlja Primarnu zdravstvenu zaštitu i Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu djelatnost za pripadajuću populaciju svih dobnih skupina.

Djelatnosti Ustanove se sprovode u  Službi opšte porodične medicine, Službi specifične zdravstvene zaštite radnika , Službi hitne  medicinske pomoći , Službi higijensko epidemiološke zaštite , Službi zdravstvene zaštite žena i trudnica , Stomatološkoj službi , Poliklinikama  i Službi medicinske dijagnostike .

Naša misija je da radimo na:

  1. poboljšanju zadovoljstva pacijenata
  2. graditi povjerenje u naše sposobnosti ,
  3. predviđamo i odgovotrimo na potrebe zajednice i pacijenta u smislu promocije zdravlja i sprečevanja bolesti
  4. spremnost na promjene
  5. međusobno poštovanje kao princip u svim aktivnostima i personalnim odnosima
  6. uvažavanje ličnih i kulturoloških razlika , kao i primjenea drugih etičkih standarda
  7. prevenciji bolesti zaposlenih i osiguravnje zdravih radnih  mjesta.
  8. zalaganje   za trajni profesionalni razvoj zaposlenog osoblja

U cilju uspostavljanja trajnog poboljšanja kvaliteta priključili smo se u program akreditacije koja se odvija u saradnji sa Agencijom za akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) u federaciji BiH

Podijeli na socijalnim mrežama...