Obuka za osoblje Centara za rani rast i razvoj djece

IMG 1132

Obuka za osoblje Centara za rani rast i razvoj djece

U sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba” i razvoj akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece, koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi u saradnji sa UNICEF-om BiH, održana je edukacija osoblja Centara za rani rast i razvoj djece (RRRD). Obuci je prisustvovalo 36 uposlenih iz 12 RRRD centara iz FBiH.

Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a 09.12.2014. godine u Sarajevu. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.
Cilj obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema kvaliteta u Centrima za rani rast i razvoj djece. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe.

Podijeli na socijalnim mrežama...