Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij

Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij

Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij
Radno vrijeme: 07-15 sati
Telefon: 368-411; 281-615
Šef službe: Prim.mr.ph.Ljiljana Babović
Odgovorna sestra: Elvira Jusić dipl.inž. medicinsko lab. dijagnostike

Odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij je medicinska jedinica u sastavu JZNU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović” Tuzla sa osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja opšte medicinske biohemije i hematologije te hitne laboratorijske dijagnostike. Sve pretrage izrađuju se u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse.

Usluge koje pruža odjeljenje biohemijsko-hematološki laboratorij:
Hematološke analize:
• Crvena krvna slika (hemoglobin, hematokrit, eritrociti,MCV, MCH, MCHC)
• Krvna slika (crvena krvna slika +leukociti+trombociti)
• Kompletna krvna slika (crvena krvna slika, leukociti, diferencijalna krvna slika, trombociti)
• Leukociti
• Trombociti
• Sedimentacija eritrocita
• Vrijeme krvarenja, vrijeme zgrušavanja
• Fibrinogen
• Retikulociti
• Apsolutni broj eozinofila
• Bris nosa na eozinofile

Biohemijske analize:
Pretrage u serumu
• Bilirubin ukupni
• Bilirubin konjugovani
• Glukoza
• Urea
• Kreatinin
• Mokraćna kiselina
• Alfa-amilaza
• AST
• ALT
• GGT
• LDH
• Kalcij ukupni
• Fosfat
• Kalij
• Natrij
• Hloridi
• Željezo
• TIBC/UIBC
• Proteini ukupni
• Albumini
• Holesterol ukupni
• HDL holesterol
• LDL holesterol
• Trigliceridi
• CRP
• Reumatoidni faktor
• OGTT (II i V mjerenja)
• Glikolizirani hemoglobin
• Klirens kreatinina
• Riziko faktor

Pretrage u urinu:
• Alfa amilaza
• Fizikalni pregled urina (boja, izgled, relativna gustoća)
• Hemijski pregled urina (test traka – 10 parametara)
• Mikroskopski pregled urina
• Fosfat-anorganski
• Kalcij ukupni
• Glukoza
• Kalij
• Natrij
• Hloridi
• Urea
• Kreatinin
• Mokraćna kiselina
• Melanin
• Stolica na okultno krvarenje

Ukoliko zbog zdravstvenih razloga niste u mogućnosti doći na Odjeljenje uzorak krvi može Vam uzeti osoblje Odjeljenja zdravstvene njege u kući kod Vas u stanu.Vaše analize će biti gotove isti dan, a ukoliko postoji potreba za hitnim nalazima:
• Krvna slika
• Leukociti
• Trombociti
• CRP
• Sedimentacija eritrocita (I sat)
• Glukoza
• Bilirubin ukupni
• Kompletna analiza urina

Podijeli na socijalnim mrežama...