ODJELJENJE SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA FUNKCIONALNOM DIJAGNOSTIKOM I PREDUZETIM AMBULANTAMA

2

ODJELJENJE SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA FUNKCIONALNOM DIJAGNOSTIKOM I PREDUZETIM AMBULANTAMA

Šef odjeljenja: …………………………………………………..Prim.dr.Nurkić dr. Biljana
Odgovorni medicinar odjeljenja: …………………………..Mladen Marošević medicinski tehničar

3

U ovom odjeljenju se obavljaju sljedeći pregledi i zdravstvene usluge:

• prethodni pregledi – specijalistički ljekarski pregledi u cilju zapošljavanja za rad na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i bez posebnih uslova rada sa izdavanjem odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja na propisanom obrascu
• periodični ljekarski pregledi radnika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada
• sistematski ljekarski pregledi
• ciljani,vanredni i kontrolni ljekarski pregledi
• specijalistički ljekarski pregledi u cilju profesionalne orijentacije i selekcije
• ljekarski pregledi željezničkih radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog prometa- ovlaštena Ustanova za područije TK
• ljekarski pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za rad u inostranstvu
• ljekarski pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilima svih kategorija uz izdavanjem odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja
• ljekarsko pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije uz izdavanje odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja
• ljekarski pregledi za regulisanje stalnog boravka u BiH uz izdavanje odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja
• ljekarski pregledi uz izdavanje ljekarskog uvjerenja za usvajanje djece i za zasnivanje braka maloljetnih lica
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, za dobrovoljno mirovinsko – invalidsko osiguranje, za članstvo u upravnim odborima, za registraciju samostalne djelatnosti
• ljekarski pregledi za regulisanje vize
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u toku boravka u inozemstvu
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja za upis na fakultet i u srednju školu usmjerenog obrazovanja
• ljekarski pregledi za regulisanje boravka u studenskom domu, staračkom domu i drugim sličnim ustanovama i za regulisanje stambenog kredita
• ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja o zdravstvenom stanju za druge individualne potrebe
• ispitivanje funkcije perifernog cirkulatornog sisteme u odnosu na uslove i zahtjeve rada
• funkcionalno ispitivanje organa i organskih sistema
• ljekarski specijalistički pregled sa obradom za invalidsku komisiju
• konsultativni specijalistički ljekarski pregled
• konzilijarni ljekarski pregled
• obrada i analiza morbiditeta nakon obavljenih preventivnih pregleda sa prijedlogom mjera prevencije i zaštite zdravlja radnika
• učešće u zdravstveno-vaspitnom radu i promociji zdravlja na radu
• učešće u organizaciji režima rada i odmora radnika
• praćenje uvijeta rada i sigurnosti na radu kao i procjena profesionalnih rizika
• praćenje oboljevanja, povređivanja, odsutnosti sa posla ,smrtnosti i invalidnosti posebno od profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu
• učešće u mjerama profesionalne rehabilitacije radnika
• organizovanje i pružanje prve pomoći i hitnih intervencija na licu mjesta u procesu rada

U okviru ovog odjeljenja nalaze se 2 preduzetne ambulante koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu radnicima u krugu preduzeća : Rudnik Mramor i Termoelektrana –Tuzla.

4

 

Podijeli na socijalnim mrežama...