Održan dvodnevni seminar “Integrativni pristup ranoj detekciji, intervenciji i inkluziji na nivou lokalne zajednice”

IMG 3048

Održan dvodnevni seminar “Integrativni pristup ranoj detekciji, intervenciji i inkluziji na nivou lokalne zajednice”

Na inicijativu federalnog ministarstva zdravlja u Sarajevu 23-24.10 2014 godine je održan je dvodnevni seminar na temu “Integrativni pristup ranoj detekciji, intervenciji i inkluziji na nivou lokalne zajednice”. Organizacija seminara je implementirana od strane Project HOPE organizacije, uz tehničku pomoć UNICEF-a u BIH, dok je održavanje seminara finansirano od strane Europske Delegacije u BiH.

Učesnici seminara su bili profesionalci iz općina u kojima se proteklih godina implementirao program “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece” (SPIS)”. Uz općine u kojima je proveden SPIS program, seminaru su prisustvovali i profesionalci iz drugih općina kako bi se razmjenile dobre prakse i kako bi predstavnici SPIS općina sa ostalima mogli podijeliti iskustva stečena tokom implementacije SPIS-a, a sve s ciljem unapređenja cjelokupnog sistema socijalne zaštite i inkluzije, uključujući sve relevantne sektore, te omogućavanja profesionalcima da unaprijede svoja znanja i vještine.

Cilj seminara bio je jačanje mehanizma multisektoralne saradnje u odabranim lokacijama u Federaciji BiH i to općine Tuzla, Gračanica, Visoko, Zavidovići i Tešanj u oblasti rane detekcije, intervencije i socijalne inkluzije kroz multisektorski rad u lokalnim zajednicama. Tokom seminara razmjenjena su iskustva i znanja, te je dogovoreno zajedničko djelovanje koje će omogućiti nastavak aktivnosti sektora obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva i općina u lokalnoj zajednici.

Iz JZNU Dom zdravlja Tuzla seminaru su prisustvovali profesionalci iz Centra za rani rast i razvoj prim. dr Vesna Suljević Dropić i dr sc. Jasmina Klebić koje su prezentirale primjer integrativnog pristupa u lokalnoj zajednici tj. usluge koje Centar za rani rast i razvoj pruža, ciljeve i zadatke Centra i dosadašnja postignuća. U svom izlaganju istakle su važnost kućnih posjeta, rane detekcije i rehabilitacije djece u periodu ranog rasta i razvoja kako bi se širenje programa Centra za rani rast i razvoj mogao proširiti i na druga mjesta u Bosni i Hercegovini.

Pored uposlenika Centra za rani rast i razvoj seminaru su prisustvovali dr Enisa Osmanovic sa Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i dipl. psiholog Merima Špirtović iz Centra za mentalno zdravlje. Također, iz općine Tuzla seminaru su prisustvovali pomoćnik načelnika za poslove razvoja, poduzetništva i društvenih djelatnosti dipl. ecc. Vedran Lakić, ispred JU “Naše dijete” rukovodilac pedagoške grupe mr. sc. Alma Polić, ispred ministarstva obrazovanja mr. sc. Selma Hodžić i dipl. defektolog Azra Dautović, direktorica Centra “Koraci Nade” dipl. defektolog Jasmina Krivosija i dipl. defektolog Amra Čehović iz udruženja URDOSA.

IMG 3051
Ured za odnose s javnošću

Podijeli na socijalnim mrežama...