Održana ceremonija uručenja akreditacija zdravstvenim ustanovama

DSC 0160

Održana ceremonija uručenja akreditacija zdravstvenim ustanovama

U Federalnom ministarstvu zdravstva je 14.07.2014. godine održana ceremonija dodjele akreditacija zdravstvenim ustanovama i odjelima koji su po ocjeni Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) ispunili propisane standarde i kriterije.

Prisutne direktore i predstavnike zdravstvenih ustanova je pozdravio Federalni ministar zdravstva prof. dr. Rusmir Mesihović koji je u svome obraćanju istakao važnost i značaj uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove kao opredjeljenje Ministarstva zdravstva u okviru reforme zdravstvenog sektora u FBiH da podrži ovaj proces.

Također, dobitnicima akreditacije se obratio i dr. sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, koji je naglasio da je akreditacija rezultat dugotrajnog rada, razumijevanja značaja uvođenja sistema kvaliteta i opredjeljenosti zdravstenih ustanova da svojim korisnicima pružaju sigurne i kvalitetne usluge u skladu sa propisanim standardima.

Dr. Novo se zahvalio na suradnji zdravstvenim djelatnicima i menadžmentu akreditiranih zdravstvenih ustanova, uposlenicima AKAZ-a na velikom zalaganju i Federalnom ministarstvu zdravstva te ministru Mesihoviću na podršci.
Dr. Zoran Riđanović, dugogodišnji direktor i suradnik AKAZ-a, je ovom prilikom naglasio da akreditacija i obavezuje. To znači da sve zdravstvene ustanove koje su dobile akreditaciju moraju biti primjer svim drugim zdravstvenim ustanovama u kontinuiranom procesu uspostavljanja kvaliteta.

Akreditacija je uručena Domu zdravlja Gračanica, centrima za mentalno zdravlje domova zdravlja: Srebrenik, Bihać, Tuzla, Vitez, Zenica, Vogošća i Novi Grad Sarajevo, kao i porodilištima Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo koje su akreditirane kao „bolnice prijatelji beba”.

DSC 0165

DSC 0175

Preuzeto sa: http://www.akaz.ba/

Podijeli na socijalnim mrežama...