„PEOJEKAT JAČANJA SESTRINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI“

ProSes Slika1 RT 1024x

„PEOJEKAT JAČANJA SESTRINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Aktivno učešće i medicinskih radnika Doma zdravlja Tuzla

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSeS) vodi konzorcij koga čine Fondacija fami (BiH) i Univerzitetska bolnica u Ženevi (HUG). Opšti cilj projekta je doprinijeti unapređenju zdravstvenih ishoda u BiH kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te povećanje pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara za ugrožene grupe stanovništva. Kada je u pitanju geografska pokrivenost, projekat djeluje u cijeloj BiH, paralelno u oba entiteta.

Treća radionica za planiranje druge faze ProSes-a održana je u Tesliću 11. i 12. aprila 2017. godine. Tokom ove i prethodne dvije radionice za planiranje druge faze projekta radilo se na procjeni postignutih rezultata prve faze, te postavljanju ciljeva i određivanju strategije za drugu fazu projekta, odnosno osnovnih elemenata logičkog okvira.

Cjelokupni proces planiranja druge faze projekta izrazito je participatornog karaktera, pa je na radionicama pored predstavnika donatora iz Ureda za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH, članova projektnog tima iz Fondacije fami i Ženevske univerzitetske bolnice, sudjelovao širok krug projeknih partnera. Među njima se nalaze predstavnici sljedećih ustanova, institucija i organizacija: Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Odjeljenja za zdravstvo i druge usluge Vlade Brčko distrikta BiH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova BiH, sestrinskih udruga i komora, fakulteta sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva, domova zdravlja, bolnica, zavoda za javno zdravstvo, agencija za akreditaciju u zdravstvu i u obrazovanju, fondova zdravstvenog osiguranja, i drugih. Polovica svih učesnika su medicinske sestre i tehničari po struci.

Na temelju dogovorenih osnovnih elemenata druge faze projekta, do kraja mjeseca juna će se pripremiti i usaglasiti projektni dokument. Nakon toga slijedi proces apliciranja donatoru za odobrenje, a po odobrenju, druga faza bi trebala početi u oktobru 2017. godine.

Podijeli na socijalnim mrežama...