Pojašnjenje situacije sa izdavanjem recepata

recept

Pojašnjenje situacije sa izdavanjem recepata

Kako bismo izbjegli česte negativne konotacije kada su u pitanju procedure izdavanja recepata kao i uputnica za UKC Tuzla izjavljujemo sljedeće”Zavod zdravstvenog osiguranja TK-a za 2010 godinu planirao je finansiranje lijekova sa esencijalne liste lijekova koja se primjenjuje na području TK-a u iznosu od 8.149.120.00 KM za osigurana lica čije je mjesto prebivališta na području Općine Tuzla. To znači da u prosjeku svako osigurano lice ima pravo na sufinansiranuje troškova određene vrste lijekova u iznosu od 66,37 KM u toku 2010 godine.Dom zdravlja Tuzla odnosno ovlašteni doktori medicine za propisivanje lijekova sa esencijalne liste a u skladu sa potpisanim ugovorom ,dužni su da se pridržavaju odredaba člana 18(rizik za lijekove) Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima sa posručja Općine Tuzla.

I pored obavezujuće racionalizacije i maksimalno uloženog truda da se postupa po obavezujućim odredbama ugovora a da pritom zbog povećanog broja bolesnih pacijenata a manje sredstava pacijenti nebi bili oštećeni,dom zdravlja je dobio obavijest da je prekoračio sredstva za tu namjenu za prva tri mjeseca u iznosu od 25.351.00 KM i to na vlastitu štetu a kako bi pacijenti ipak dobili potrebne recepte i lijekove

Isto tako naglašavamo da su uputnice za UKC-a Tuzla koje izdaju naši ljekari,validne i ovjerene i ukoliko pacijenti bivaju vraćeni sa klinike to nije u našoj moći jer koliko je nama poznato tu problema ne smije biti i svi pacijenti koji budu vraćeni nisu oštećeni od strane naše ustanove,a adresa na koju se trebaju obratiti je svakako nadležno ministarstvo i ZZO TK-a”.

 

S poštovanjem,

U Tuzli 11.06.2010.godine

 

Ured za odnose s javnošću                                                Direktor ustanove

_____________________                                            ____________________

Adis Nišić d.p.r.                                                               prim.dr.Kasim Brigić

Podijeli na socijalnim mrežama...