Politika Doma zdravlja

Politika Doma zdravlja

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja sa poliklinikom“ Dr Mustafa Šehović“, je zdravstvena ustanova koja obavlja Primarnu zdravstvenu zaštitu i Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu djelatnost za pripadajuću populaciju svih dobnih skupina.

Djelatnosti Ustanove se sprovode u  Službi opšte porodične medicine, Službi specifične zdravstvene zaštite radnika, Službi hitne  medicinske pomoći, Službi higijensko epidemiološke zaštite, Službi zdravstvene zaštite žena i trudnica, Stomatološkoj službi, Poliklinikama  i Službi medicinske dijagnostike .

Politika kvaliteta zdravstvene zaštite  osnovni je okvir za smjernice strateško planiranje i menadžment kao i sveukupne aktivnosti za poboljšanje kvaliteta zdravstevne zaštite u JZU Dom zdravlja Tuzla sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“

Glavne vrijednosti koje definiraju parametre kvaliteta u našoj ustanovi su:

  1. dostojanstvo ljudi
  2. izbor i privatnost
  3. pravičnost
  4. dostupnost i pristup zdravstvenoj zaštiti
  5. učinkovitost
  6. efikasnost zdravstevnih službi

Podijeli na socijalnim mrežama...