Posjeta porodicama šehida Doma zdravlja Tuzla

15.07.2015 060gospodja Arnaut hajra

Posjeta porodicama šehida Doma zdravlja Tuzla

Novosonovana sekcija Doma zdravlja Tuzla po prvi put je kao samostalna na čelu sa predsjednikom sekcije Enesom Šiljkom obišla porodice šehida Arnaut i Huseinefendić.Bila je to prilika da se ožive neke stare uspomene ali prvenstveno da se članovi sekcije i predsjednik upoznaju sa sadašnjom,trenutnom situacijom ovih porodica.

Pored razgovora o šehidima Arnautu i Huseinefendiću,razgovaralo se i o redovnoj i kontinuiranoj podršci koju će ova sekcija redovno omogućavati ovim porodicama.Ovom prilikom uručena je i skromna donacija koju su obezbijedili članovi sekcije.Porodice su bile zahvalne i na dosadašnjoj brizi posebno kada je u pitanju njihov socijalno ekonomski status.

Inače sekcija je osnovana s namjerom da se omogući najkvalitetniji način praćenja i brige oko porodica šehida a posebno demobilisanih boraca naše ustanove i njihovom statusu u svakom pogledu jer je to pravi način da se na osnovu pogodnosti koje imaju demobilisanim borcima pruži i adekvatna podrška istakao je Enes Šiljak predsjednik sekcije demobilisanih boraca Doma zdravlja Tuzla.

Šiljak je napomenuo kako ova sekcija ima izvanrednu saradnju sa drugim sekcijama u javnim zdravstvenim ustanovama kao i sa ostalim koje nisu u zdravstvu.Jedan od osnovnih ciljeva donesen na skupštini je da se tokom 2015 godine omogući odlazak na banjsko liječenje za najmanje tri demobilisana borca naše ustanove i taj trend će i dalje rasti u skladu sa raspoloživim sredstvima koje sekcija uspije da iznađe,kazao je Šiljak.

Podijeli na socijalnim mrežama...