POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima visoku cijenu

doktor Hadzovic

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima visoku cijenu

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s posljedičnom hiperglikemijom. Rani simptomi bolesti, polidipsija, poliurije i polifagija, posljedice su hiperglikemije. Dva su osnovna oblika šećerne bolesti, tip1 i tip2. Dijabetes tip 1 većinom nastaje u djetinjstvu ili u adolescenciji i do nedavno je bio najčešći oblik otkriven prije 30. godine života, ali se može ispoljiti i u odraslih (kasni autoimuni dijabetes zrele dobi). Na dijabetes tip 1 otpada <10% svih slučajeva dijabetesa. Dijabetes tip 2 (ranije zvan adultni oblik ili neovisan o inzulinu) obilježava neprimjereno lučenje inzulina. Bolest se većinom razvija u odraslih i starenjem postaje sve češća. Najveći broj oboljelih od dijabetesa tip 2 je između 40. i 59 godine života. Tip 2 postaje sve češći u djece otkako je dječja pretilost dobila epidemijske razmjere: 40–50% novootkrivenih slučajeva dijabetesa u djece danas otpada na tip 2! Preko 90% odraslih dijabetičara su tipa 2. Postoji jasna genetska predispozicija, o kojoj svedoči visoka prevalencija ove bolesti u nekim etničkim skupinama (osobito američki Indijanci, Hispanoamerikanci i Azijati) i u srodnika dijabetičara. U faktore rizika za dijabetes tip 2 ubrajamo dob >45 god, pretilost, sedentarni stil življenja, obiteljsku anamnezu dijabetesa, podatak o disregulaciji glikemije, gestacijski dijabetes ili visoku porođajnu masu djeteta (>4,1 kg), anamnezu hipertenzije ili dislipidemije, policističnih jajnika, te određenu etničku pripadnost (Crnci, Latinoamerikanci, Indijanci). Rizik inzulinske rezistencije u osoba uvećane tjelesne mase (BMI ≥25 kg/m2) dodatno povećavaju trigliceridi ≥1,47 mmol/L (≥130 mg/dl); omjer trgliceridi/HDL ≥1,8 (≥3,0 u konvencionalnim jedinicama) te inzulin ≥108 pmol/L. Takve osobe treba podvrgavati probiru na dijabetes određivanjem FPG (glukoze na tašte) bar jednom u 3 godine dok postoji euglikemija te bar jednom godišnje ako se utvrdi oštećena tolerancija glukoze. Tip 2 dijabetesa se međutim može dobro prevenirati promjenama životnog stila. Smanjenje tjelesne težine za svega 7% uz umjerenu fizičku aktivnost (npr. hodanje 30 min/dan) može sniziti incidenciju dijabetesa u visokorizičnih osoba za >50%. Pokazano je da i metformin smanjuje rizik u osoba s poremećenom regulacijom glikemije. Godine loše kontrolirane hiperglikemije uzrokuju niz komplikacija koje zahvaćaju male ili velike krvne žile. Promjene na malim krvnim žilama su u pozadini tri najčešće, razorne komplikacije dijabetesa: retinopatije, nefropatije i neuropatije. Promjene na velikim krvnim sudovima dovode do ateroskleroze, angine pektoris, infarkta miokarda, tranzitornih ishemijskih ataka, apopleksije, te periferne opstrukcijske arteriopatije. Rizik komplikacija dijabetesa se smanjuje se strogom kontrolom glikemije koju potvrđuje nalaz HbA1c <7%, kao i suzbijanjem hipertenzije i dislipidemije.{nomultithumb}

Dijabetes je globalni zdravstveni problem. Prema podacima IDF-a iz 2015.godine, oko 415 miliona odraslih u svijetu ima dijabetes, s trenutnom tendecijom porasta broja oboljelih do 2040. godine bit će oko 642 miliona oboljelih od dijabetesa.

IMG 3810

Najznačajnija aktivnost u cilju smanjenja broja oboljelih od dijabetesa i razvoja teških komplikacija bolesti je prevencija. Prvo, što vi i vaš ljekar možete učiniti je procjena vašeg rizika za nastanak dijabetesa. Kada je određen nivo rizika, samostalno i uz savjet vašeg ljekara možete doprinijeti smanjenju rizika. Na taj način će te umjesto nekoga ko bi unutar 10 godina obolio od šećerne bolesti i čiji bi organizam godinama trpio oštećenja prije postavljanja dijagnoze ostati neko pošteđen jedne teške bolesti i njenih komplikacija. Ako ste pretili, fizički neaktivni, imate srodnike oboljele od dijabetesa, ne znači da ćete sigurno dobiti dijabetes. Ne predajite se bez borbe. Prema podacima IDF-a (International Diabetes Federation) od 50 do 70% slučajeva dijabetesa tip 2 se moglo prevenirati pravovremenom promjenom stila života. Procjena rizika za nastanak dijabetesa povećava vjerovatnoću postavljanje pravovremene dijagnoze i time liječenja. Naime, 1 od 2 oboljela od dijabetesa (oko 46%) nema postavljenu dijagnozu, drugim riječima kod takve osobe će se vjerovatno već razviti komplikacije bolesti u vrijeme postavljanja dijagnoze. Ako su vam dijagnostikovali dijabetes, bolest se mora od početka staviti pod kontrolu, osim ako ne želite oštećenje vida, bubrega, srca i mozga. U dijabetesu ne možete razmišljati na način “ima vremena za liječenje”, postoji samo izgubljeno vrijeme u liječenju.

IMG 3815

Poduzmite prvi korak za svoje zdravlje, procjenite svoj rizik za dijabetes tip 2.

IDF (International Diabetes Fondation) na stranici https://www.idf.org/type-2-diabetes-risk-assessment nudi alat koji predviđa individualni rizik za razvoj dijabetesa tip 2 unutar 10 godina.

ADA (American Diabetes Association) na stranici http://www.diabetes.org/are-you-at-risk/diabetes-risk-test/ nudi alat koji predviđa individualni rizik za razvoj dijabetesa tip 2.

Dr. Đani Hadžović
Specijalista interne medicine

aaaa

Svjetski dan dijabetesa

Svjetski dan dijabetesa je najveća kampanja u svijetu za podizanje svijesti o dijabetesu. Ovaj dan, 14. novembar, obilježava se u više od 160 zemalja. Cilj je privući i održati pažnju javnosti na ogromnom značaju dijabetesa kao svjetskog zdravstvenog izazova. Svjetski dan dijabetesa je ustanovljen 1991.godine od strane IDF-a (Međunarodne dijabetes federacije) i WHO-a (Svjetske zdravstvene organizacije) kao odgovor na rastuću zabrinutost o eskalaciji zdravstvene prijetnje koju predstavlja dijabetes. Svjetski dan dijabetesa je postao zvanični UN dan 2006. godine usvajanjem UN rezolucije 61/225. Logo ove kampanje je plavi krug koji je prihvaćen 2007. godine i predstavlja svjetski simbol svijesti o dijabetesu. Plavi krug simbolizira jedinstvo dijabetes zajednice u odgovoru na epidemiju dijabetesa.

IMG 3822

Prema IDF atlasu dijabetesa iz 2015. god.

 • Približno 415 miliona odraslih u svijetu ima dijabetes; do 2040. godine taj broj će se povećati do 642 miliona.
 • Najveći broj oboljelih od dijabetesa su između 40 i 59. godine života.
 • Jedan od dva oboljela od dijabetesa (oko 46%) nema postavljenu dijagnozu bolesti.
 • Više od 542000 djece živi s dijabetesom tip1 prema podacima iz 2015.
 • Više od 20,9 miliona živorođenih su bili pogođeni dijabetesom tokom trudnoće u 2015.godini.

Svake godine se odredi centralna tema kampanje za tekuću godinu.

Ove 2017.godine centralna tema je Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost.

Činjenice zbog kojih je izabrana ovogodišnja tema:

 • Trenutno ima preko 199 miliona žena koje žive s dijabetesom. Očekuje se da će ukupni broj povećati do 313 miliona do 2040. godine.
 • Dvije od pet žena s dijabetesom su reproduktivne dobi, što čini preko 60 miliona žena diljem svijeta.
 • Dijabetes je deveti vodeći uzrok smrti žena globalno, uzrokujući 2,1 miliona smrti godišnje.
 • Žene s dijabetesom tipa 2 imaju skoro 10 puta veću vjerojatnoću da dobiju koronarnu bolest srca od žena bez tog stanja.
 • Žene s dijabetesom tipa 1 imaju povećan rizik od prijevremenog pobačaja ili malformacija ploda.

Šta treba učiniti:

 • Zdravstveni sistemi moraju posvetiti odgovarajuću pažnju specifičnim potrebama i prioritetima žena.
 • Sve žene s dijabetesom trebaju imati pristup bitnim lijekovima i tehnologijama u vezi s dijabetesom, obrazovanju za vođenje i informacijama koje su im potrebne kako bi se postigli optimalni ishodi kod dijabetesa.
 • Sve žene s dijabetesom trebaju imati pristup uslugama planiranja trudnoće prije planiranja kako bi se smanjio rizik tokom trudnoće.
 • Sve žene i djevojčice trebaju imati pristup tjelesnoj aktivnosti kako bi poboljšali svoje zdravstvene ishode.

Trudnice trebaju bolji pristup probiru, njezi i obrazovanju za postizanje pozitivnih zdravstvenih ishoda za majku i dijete.

Činjenice u prilog navedenog:

 • 1 od 7 poroda je pod utjecajem gestacijskog dijabetesa.
 • IDF procjenjuje da je 20,9 miliona ili 16,2% žena (koje su porodile živorođenu djecu) u 2015. godini imalo neki oblik hiperglikemije u trudnoći.
 • Oko polovice žena s istorijom GDM-a (gestacijski dijabetes melitus) mogu razviti dijabetes tipa 2 u roku od pet do deset godina nakon porođaja.
 • Polovica svih slučajeva hiperglikemije u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina.
 • Velika većina slučajeva hiperglikemije u trudnoći bila je u zemljama s niskim i srednjim prihodima, gdje je često njega majke ograničeno dostupna.

Šta treba učiniti:

 • Strategije prevencije dijabetesa tipa 2 moraju se fokusirati na zdravlje majki, prehranu i druga zdrava ponašanja prije i tijekom trudnoće, kao i prehranu dojenčadi i ishranu u ranom djetinjstvu.
 • Antenatalne posjete ljekaru tokom trudnoće moraju biti optimizirane za promicanje zdravlja kod mladih žena i rano otkrivanje dijabetesa i GDM-a.
 • Probir za dijabetes i GDM treba biti integrisan u druge maternalne zdravstvene intervencije i usluge na razini primarne zdravstvene zaštite kako bi se osiguralo rano otkrivanje, bolja briga za žene i smanjena maternalna
 • smrtnost.
 • Zdravstveni radnici trebaju biti obučeni za identifikaciju, liječenje, vođenje i praćenje dijabetesa tokom trudnoće.

Žene i djevojke su ključni akteri u usvajanju zdravih stilova života kako bi se unaprijedilo zdravlje i blagostanje budućih generacija.

Činjenice u prilog navedenog:

 • Do 70% slučajeva dijabetesa tip 2 moglo bi se spriječiti pravovremenim uvođenjem zdravog načina života.
 • 70% preranih smrti odraslih osoba uglavnom je posljedica obrasca ponašanja pokrenutog tijekom adolescencije.
 • Žene, kao majke, imaju veliki utjecaj na dugoročni zdravstveni status svoje djece.
 • Istraživanja su pokazala da kad majke dobivaju veću kontrolu nad resursima, dodjeljuje se više hrani, zdravlju i prehrani djece i obrazovanju.
 • Žene su čuvari kapije prehrane u domaćinstvima i životnih navika i stoga imaju potencijal da vode prevenciju iz domaćinstava i šire.

Što treba učiniti:

 • Žene i djevojčice trebaju biti osnažene jednostavnim i ravnopravnim pristupom znanju i resursima kako bi ojačale svoje sposobnosti da spriječe dijabetes tipa 2 u svojim porodicama i bolje štite svoje zdravlje.
 • Promicanje mogućnosti za tjelesnu aktivnost u adolescentnih djevojka, osobito u zemljama u razvoju, mora biti prioritet za prevenciju dijabetesa.

IMG 3837

Svjetski dan dijabetesa – Bosna i Hercegovina. Obzirom na nisku stopu nataliteta u BiH i glavnu temu Svjetskog dana dijabetesa 2017, smatram bitnim izdvojiti gestacijski dijabetes koji se razvije tokom trudnoće. Visoke vrijednosti šećera u krvi tokom trudnoće mogu uticati na trudnoću i zdravlje ploda. Trudnice mogu pomoći kontroli gestacijskog dijabetesa tako što se hraniti zdravo i prakticirati tjelovježbu, i ako bude neophodno uzimanjem lijekova. Dobra kontrola šećer u krvi može spriječiti težak porod i održati zdravim majku i dijete. U gestacijskom dijabetesu vrijednosti šećera u krvi se mogu normalizovati ubrzo nakon porođaja. Ako ste imali gestacijski dijabetes, u riziku ste od dijabetesa tip 2. Kod većine žena gestacijski dijabetes neće uzrokovati jasno uočljive znakove i simptome. Preporuka bi bila da posjetite ljekara što prije, čim počnete razmišljati o trudnoći, jer će ljekar moći procjeniti vaš rizik za gestacijski dijabetes i shodno tome planirati probir i praćenje. Kada zatrudnite, ljekar će vas provjeriti na gestacijski dijabetes u sklopu prenatalne njege. Bilo koja žena može razviti gestacijski dijabetes, ali su neke žene u većem riziku. Faktori rizika su: dob iznad 25 godina, lična istorija predijabetesa i/ili porodična istorija dijabetesa tip 2 ili ako ste u prethodnoj trudnoći porodili novorođenče iznad 4,1 kg tjelesne mase ili neobjašnjivo mrtvorođenče, prekomjerna tj.masa (BMI ≥30) i rasa (veći rizik ima nebijela rasa). Većina žena s gestacijskim dijabetesom porodi zdravu novorođenčad. Ipak, loše kontrolisana bolest može uzrokovati problem trudnici i dijetetu. Dijete može imati povećani rizik za prekomjernu porođajnu masu, prijevremeni porođaj i respiratorni distres sindrom, hipoglikemiju i dijabetes tipa 2 kasnije u životu. Neliječena bolest može dovesti do smrti dijeteta prije ili ubrzo nakon rođenja. Trudnica ima povećan rizik za arterijsku hipertenziju i preeklampsiju, te dijabetes tip 2 u budućnosti. Što više zdravih navika usvojite prije trudnoće manja je vjerovatnoća da ćete razviti bolest. Ako ste imali gestacioni dijabetes u prethodnoj trudnoći, vjerovatnoću za gestacijski dijabetes u narednoj ili dijabetes tip 2 možete smanjiti uzimanjem zdrave hrane, tjelovježbom, gubitkom prekomjerne tjelesne mase prije trudnoće. Probir na gestacioni dijabetes, dijagnoza, tretman, praćenje tokom i nakon trudnoće obaveza je ljekara.

Svjetski dan dijabetesa – Tuzla. U prostorijama Savjetovališta za dijabetičare JZNU Dom zdravlja Tuzla, interno odjeljenje, 14. novembra 2017. godine, od 9:30 do 12:30 obavit će se mjerenje šećera u krvi i HbA1C (tromjesečni šećer), mjerenje krvnog pritiska, podjela obrazovnih materijala i dnevnika samokontrole šećera u krvi.Služba opšte/porodične medicine će takođe mjeriti šećer u krvi u MZ Solana od 10-12 sati i u samoj Službi u Centru Doma zdravlja od 09-10 sati. Svim zainteresovanim, bilo da se radi o oboljelim od dijabetesa, osobama u umjerenom i/ili visokom riziku za dijabetesa, ili članovima njihovim porodica, usluge savjetovališta su dostupne svakim radnim danom, kao i do sada.

Dr Đani Hadžović, specijalista interne medicine
Napomena; U izradi teksta korišten sadržaj s web stranice IDF-a i Mayo Clinic.

Podijeli na socijalnim mrežama...