Prijava malignih oboljenja

prijavamalob

Prijava malignih oboljenja

 

Poštovane kolege,

Podsjećamo Vas na obavezu prijavljivanja malignih neoplazmi. Prikupljanje zdravstveno statističkih podataka regulisano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl novine F BiH br.29/05), Zakonom o statistici u Federaciji BiH (SL.novine F BiH 63/03) te Programima statističkih aktivnosti i Godišnjim provedbenim planom statističke aktivnosti FBiH.

Na zahtijev Kantonalnog i Federalnog zavoda za javno zdravstvo imenovan je koordinator za maligne neoplazme u našoj ustanovi; Alma Tunjić, HES.

Zadaci koordinatora su obskrba ljekara sa obrascima,prikupljanje popunjenih prijava(aktivno i pasivno),njihova obrada te prosleđivanje prijava u dogovorenim terminima kantonalnom odnosno federalnom koordinatoru za rak.

U cilju aktivnog prikupljanja prijava koordinator će zajedno sa šefovima odjeljenja i Službom za poboljšanje kvaliteta 2 puta godišnje izvršiti provjeru prijavljivanja te nakon analize o tome izvjestiti direktora ustanove.Molimo Vas da čitko i u potpunosti ispunite prijavu te da u prostoru koji je predviđen za evidentiranje uputnica napišete PMO i datum kada je prijava ispunjena.

Podijeli na socijalnim mrežama...