Promovisana brošura „BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU“ za smjernice na nivou BIH

Promovisana brošura „BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU“ za smjernice na nivou BIH

Radi se o zajedničkom projektu Islamic Relief Bosne i Hercegovine i Doma zdravlja Tuzla.  Brošura obrađuje temu psihoterapije, značaja psihoterapije, sa osvrtom na Onkološke pacijente.

Promotori su bili Nejra Neimarlija Roić ispred Islamic Reliefa i mr. sc. Nedim Osmanović ispred Doma zdravlja Tuzla. Brošura je vezana za skori završetak projekta koji je pokrenuo Islamic Relief još 2022 godine uz finansijsku podršku Islamic Reliefa iz Njemačke.

Kako je istaknuto, istina je da smo mi sami sebi najveći protivnici. Nismo u situaciji da mijenjamo svijet niti ljude oko sebe, ipak možemo promijeniti način na koji ih posmatramo i time spriječiti stvaranje siptoma depresije, anskioznosti, straha ili bilo koje druge disfunkcije jer nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, jedna je od važnijih poruka promotora ali u manjoj brošuri “Razumijevanje mentalnog zdravlja”

Projekat brige o mentalnom zdravlju uključio je preko Islamic Reliefa cca. 500 osoba od čega najvećim dijelom sa područja Tuzlanskog kantona, Rađene su pojedinačne ali i grupne terapije, posebna pažnja kroz projekat ali i sa naznakom u drugoj brošuri “Briga o mentalnom zdravlju” posvećena je i onkološkim pacijentima.

Takođe se kroz brošuru na jako jednostavan način objašnjenja može uvidjeti razlika između psihoterapije i savjetovanja, kao i svim ostalim radnjama kada je u pitanju postizanje mentalnog zdravlja. Treba istaći i to da seanse sa stručnjakom psihoterapeutom mogu biti usmjerene na djecu, adolescente ili odrasle i organizovane tako da podrzaumijevaju individualan rad jedan na jedan, rad s parovima, porodicama ili grupama ljudi koji dijele slične probleme.

Ove brošure dostupne su Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla.

Ured za odnose s javnošću

Podijeli na socijalnim mrežama...