Saopštenje u povodu stalnih pokušaja prebacivanja krivice za nedostatak recepata za esencijalnu listu lijekova

logo

Saopštenje u povodu stalnih pokušaja prebacivanja krivice za nedostatak recepata za esencijalnu listu lijekova

S obzirom da neki mediji uporno pokušavaju predočiti građanima Dom zdravlja Tuzla kao krivca za manjak recepata za esencijalnu listu lijekova u prlici smo dati neka pojašnjenja.

Osiguranici a po kriterijima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK-a imaju pravo na 6 recepata za godinu dana, što je cca oko 66 KM. Sva prekoračenja idu na teret Doma zdravlja Tuzla. Dakle, nije problem u receptima nego u ugovoru koji je Dom zdravlja morao potpisati sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK-a bez ikakve mogućnosti kreiranja istog, što znači onako kako je to Zavod donio.

Dom zdravlja Tuzla neugrožava prava pacijenta čak na svoju štetu vodi računa da ona budu ispunjena jer svoj posao obavlja časno. Ostale finansijske potrebe i mogućnosti su isključivo u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i resornog ministarstva. Građani korisnici zdravstvenih usluga trebaju znati da SVAKA DVA MJESECA O TROŠKU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TK imaju pravo na 11 KM lijekova sa esencijalne liste pa time mogu i prosuditi koliko imaju a koliko im  više izdaje svjesno na svoju štetu Dom zdravlja Tuzla. S obzirom na medijske konotacije nekih pacijenata u prilici smo reći da recepata ima onoliko koliko je to odredio ZZO a to je već rečeno u dispozitivu saopštenja, pa će biti jasno da potražnja i odobrena sredstva nisu u skladu sa planiranim. Isto tako recepte za godinu dana Zavod je dostavio Domu zdravlja a po ugovoru tog istog Zavoda da ne ponavljamo vidno je na koliko sredstava i recepata pacijenti imaju pravo godišnje.  Stoga upućujemo opravdan revolt na sve medijske konotacije prebacivanja krivice na račun Dom zdravlja koji radi časno svoj posao i daje više nego što može, na svoju vlastitiu štetu.

Zahtijevi sa povećanjem sredstava i recepata za esencijalnu listu od strane pacijenata a koje Dom zdravlja smatra opravdanim, trebaju biti upućeni Zavodu zdravstvenog osiguranja Tk-a i Ministarstvu TK-a.

Podijeli na socijalnim mrežama...