Stručno predavanje “Prevencijom i edukacijom do zdravlja”

Stručno predavanje “Prevencijom i edukacijom do zdravlja”

Kompanija Bosnalijek d.d. Sarajevo u okviru svojih marketinških aktivnosti tokom 2010. godine nastavlja sa realizacijom programa stručnih predavanja u medicinskim centrima BiH a u okviru projekta pod nazivom “Prevencijom i edukacijom do zdravlja”. Stručno predavanje u Domu zdravlja u Tuzli bit će održano 15. 07. 2010 g. u prostorijama sale za edukaciju (CPC) sa početkom u 13.30h. Teme će biti interesantne i prvenstveno su namjenjenje ljekarima i medicinskom osoblju.

TEME:

  1. “Savremeni terapijski algoritmi u liječenju najčešćih bolesti i sindroma digestivnog trakta”-predavač doc.dr.Azijada Beganlić
  2. “Rezultati protokola ispitivanja efikasnosti Difen gela sonoforezom i Kamfart kreme kod pacijenata sa oboljenjem koštano-mišićnog t sistema”-predavač prim.mr.sc.dr.Dževad Džananović
  3. “Bosnalijekovi proizvodi u liječenju hipertenzije aktuelni na Pozitivnoj listi TK”-predavač dr Senad Muhović

Podijeli na socijalnim mrežama...