SVJESTKI DAN HRANE 16.OKTOBAR

Zdrava_hrana

SVJESTKI DAN HRANE 16.OKTOBAR

U svrhu potenciranja zdravog načina ishrane i upozoravanja na opasnosti konzumiranja pojedinih vrsta hrane (tzv. „brze hrane“, grickalica i slatkiša, transmasti, gaziranih sokova, određenih aditiva – posebno emulgatora u hrani, genetski modifikovanih i industrijski uzgojenih prehrambenih proizvoda), Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tuzla će nastaviti sa kontinuiranom edukacijom najmlađe populacije i tim povodom na dan obilježavanja Svjetskog dana hrane danas, 16.oktobra sa početkom u 11.00 sati će organizovati predavanje za učenike Osnovne škole Novi Grad u Tuzli.
Svjetski Dan hrane slavi se svake godine 16. oktobra i posvećen je borbi protiv gladi od koje
pati i umire veliki broj ljudi. Stoga se obilježavanjem Dana hrane permanentno bori za dostupnost
hrane svakome i svugdje te unapređenje poljoprivrede, ali i općenito za poboljšanje kvalitete
života najsiromašnijih ljudi. Na svijetu više od 925 miliona djece i odraslih nema dovoljno hrane, a što je još strašnije, dan danas svake minute od gladi umire oko 25 ljudi.
Kako je primijećeno da otprilike 70% ljudi koji danas gladuju živi u ruralnim dijelovima planete,
u kojima je poljoprivreda jedini izvor prihoda, za temu ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana
hrane izabrana je saradnja u poljoprivredi koja je jedan od važnih preduslova za rješavanje
problema svjetske gladi, ali i općenito siromaštva. Stoga je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana
hrane pod sloganom Saradnja u poljoprivredi – odgovor na pitanje kako nahraniti svijet, a sa
ciljem potenciranja važnosti međusobnog povezivanja malih poljoprivrednika i ostalih proizvođača
hrane te njihove edukacije i praktičnog osposobljavanja za povećanje proizvodnje i uspješnu
prodaju njihovih proizvoda, a sve u svrhu veće dostupnosti hrane svima i smanjenja svjetske
gladi.

 

U svrhu potenciranja zdravog načina ishrane i upozoravanja na opasnosti konzumiranja pojedinih 
vrsta hrane (tzv. „brze hrane“, grickalica i slatkiša, transmasti, gaziranih sokova, određenih 
aditiva – posebno emulgatora u hrani, genetski modifikovanih i industrijski uzgojenih 
prehrambenih proizvoda), Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tuzla će nastaviti sa 
kontinuiranom edukacijom najmlađe populacije i tim povodom na dan obilježavanja Svjetskog dana 
hrane danas, 16.oktobra sa početkom u 11.00 sati će organizovati predavanje za učenike Osnovne 
škole Novi Grad u Tuzli.  Svjetski Dan hrane slavi se svake godine 16. oktobra i posvećen je borbi protiv gladi od koje pati i umire veliki broj ljudi. Stoga se obilježavanjem Dana hrane permanentno bori za dostupnost hrane svakome i svugdje te unapređenje poljoprivrede, ali i općenito za poboljšanje kvalitete života najsiromašnijih ljudi. Na svijetu više od 925 miliona djece i odraslih nema dovoljno hrane, a što je još strašnije, dan danas svake minute od gladi umire oko 25 ljudi. Kako je primijećeno da otprilike 70% ljudi koji danas gladuju živi u ruralnim dijelovima planete, u kojima je poljoprivreda jedini izvor prihoda, za temu ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana hrane izabrana je saradnja u poljoprivredi koja je jedan od važnih preduslova za rješavanje problema svjetske gladi, ali i općenito siromaštva.

 

 

Stoga je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana 
hrane pod sloganom Saradnja u poljoprivredi – odgovor na pitanje kako nahraniti svijet, a sa 
ciljem potenciranja važnosti međusobnog povezivanja malih poljoprivrednika i ostalih proizvođača 
hrane te njihove edukacije i praktičnog osposobljavanja za povećanje proizvodnje i uspješnu 
prodaju njihovih proizvoda, a sve u svrhu veće dostupnosti hrane svima i smanjenja svjetske 
gladi.

 

Podijeli na socijalnim mrežama...