Svjetski dan voda 22. mart 2013. posvećen saradnji na području voda

NOVI_ZNAK_DZ_TUZLA

Svjetski dan voda 22. mart 2013. posvećen saradnji na području voda

Svjetski dan voda 2013., koji se obilježava 22. marta 2013., je posvećen saradnji na području voda. Cilj ove međunarodne godine je ojačati svijest o potencijalu za jačom saradnjom i izazovima s kojima se suočava vodno gospodarstvo u svjetlu povećane potražnje za pristupom vodi, dodjelom vode i vodnim uslugama.

Na svjetski dan voda se upozorava na probleme vezane za vodu i vodne resurse.

Prema podacima Ujedinjenih nacija više od milijardu ljudi na Zemlji nema stalan pristup zdravoj vodi i zbog toga je, da bi se još više istaknulo značenje brige o vodi, period od 2005. do 2015. proglašen decenijom voda pod parolom “Voda za život”.

Sa ciljem higijensko-epidemiološkog nadzora vodnih objekata na području opštine Tuzla, u martu ove godine od strane Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Tuzla analizirano je više vodnih objekata od javnog značaja za stanovništvo općine Tuzla kao i uzeti uzorci za mikrobiološki pregled vode.

Rezultate ćemo objaviti po završetku analiza.

Takodje ćemo organizovati nekoliko predavanja po mjesnim zajednicama o značaju vode za piće.

Sve detaljnije informacije možete dobiti na telefon 061194440 Rašid Milkunić dipl.sanitarni inženjer.

Voda je dobro od opšteg interesa i predstavlja bogatstvo svake zemlje, nalazi se u društvenoj svojini i služi za zadovoljenje opštih i pojedinačnih potreba.

Voda kao nezamjenljiva životna namirnica zauzima posebno mjesto među faktorima životne sredine, od kojih zavisi život i zdravlje ljudi kao i privredni i kulturni razvoj društva.

Tako da je voda bila i uvijek će ostati neophodna čovjeku za održavanje života , zdravlja i materijalnog blagostanja.
Voda kao životni uslov opstanka čovjeka na našoj planeti predstavlja “sredinu”, ali u odnosu na ljudske potrebe kvalitativno i kvantitativno vrlo nepostojanu i kolebljivu.

Na taj način čovjek je na vječitom frontu boreći se bilo za nju, bilo protiv nje.

U posljednje vrijeme sve je više i sam ugrožava svojom djelatnošću, privređivanjem, načinom života, navikama, a najčešće nedovoljno pažiljim odnosom prema njenim resursima.

Podijeli na socijalnim mrežama...