Trening za prikupljanje podataka za vanjsku ocjenu Programa integrisanih usluga za rani rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini

IMG 20140926 095038

Trening za prikupljanje podataka za vanjsku ocjenu Programa integrisanih usluga za rani rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini

Od 2010 godine, UNICEF podržava uvođenje inovativnih integrisanih usluga ranog rasta i razvoja (IECD) u nekoliko opština u Bosni i Hercegovini (BiH). Ovaj novi pristup naglašava važnost kućnih posjeta i proširuje svoj djelokrug prema integriranom pristupu zdravlju, razvoju i zaštiti. Tuzlanski kanton je prvi Kanton gdje su se kantonalna ministarstva zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite dogovorila o zajedničkoj suradnji univerzalnog pružanja IECD usluga, navedeni model je uveden u 6 domova zdravlja.

Ove usluge pružaju podršku roditeljima i djeci kroz kućne posjete i aktivnosti u Centrima za roditelje i djecu do 3 godine starosti. Model koji je proširen u Kantonu sada treba da se ocjeni kroz razvijeni okvir praćenja i evaluacije za mjerenje uticaja dobrobiti na djecu i porodice, te da obezbjedi ključne činjenice za politički dijalog za širenje ovih usluga. U tu svrhu, dogovorena je saradnja između UNICEF BiH i Aga Khan University, Karachi u Pakistanu.

Tim stručnjaka iz Centra za rani rast i razvoj – Dispanzer za predškolsku djecu JZNU Dom zdravlja Tuzla u periodu od 22 – 26. 09. 2014 godine u Sarajevu je učestvovao u obuci kvalitativnog prikupljanja podataka o razvoju djeteta, procjeni i strategiji nadzora i vještine intervjuisanja. Obuka se fokusirala na rad sa majkama i djecom te uvodu u rane procjene razvoja djeteta i prakse prikupljanja podataka.

U naredna dva mjeseca uposlenici Centra za rani rast i razvoj JZNU Dom zdravlja Tuzla će sprovesti pilot studiju o važnosti kućnih posjeta i rane detekcije kako bi se omogućilo širenje ovog efikasnog programa i na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Istraživanje će obuhvatiti 200 djece iz Tuzlanskog kantona i 200 djece iz susjednih kantona koji će se koristiti kao kontrolna skupina. Procjene razvoja djeteta i uzimanje potrebnih podataka će se obavljati u kući porodice.

Analizom podataka će upravljati Aga Khan Univerzitet u partnerstvu sa istraživačkim supervizorom u BiH.
Facilitatori treninga su bili dr. Aisha K. Yousafzai i klinički psiholog Muneera Rasheed sa AKU Pakistan, koje imaju bogato kliničko iskustvo u evaluaciji procjene djece, intervenciji za rani rast i razvoj djece, strategiji supervizije i pružanje podrške, te programe monitoringa za osiguravanje kvaliteta.

Tim Centra za rani rast i razvoj Tuzla

Podijeli na socijalnim mrežama...