U Neumu održana Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece

IMG 2345

U Neumu održana Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece

U Neumu je u periodu od 26-28.06.2014. godine održana Konferencija “Postignuća i perspektive u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece i uspostavljanje sistema za ranu detekciju i intervenciju kod djece sa poteškoćama u rastu i razvoju”, u okviru UNICEF i EU programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”.

Trodnevnoj konferenciji je prisustvovalo više od 150 učesnika. Učesnici i predavači na Konferenciji su bili stručnjaci iz oblasti ranog rasta i razvoja djece, članovi Federalne radne grupe za unapređenje ranog rasta i razvoja, predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), kao i predstavnici nevladine organizacije EDUS – Edukacija za sve.

U ime JZNU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović” Tuzla, konferenciji je prisustvovao tim stručnjaka Centra za rani rast i razvoj Tuzla koji su prezentirali svoja postignuća i iskustva u dosadašnjem pružanju usluga za unapređenje ranog rasta i razvoja djece.

Tokom konferencije date su dalje smjernice djelovanja, te je podijeljen edukativni materijal koji će pomoći kvalitetnijoj detekciji djece sa poteškoćama u jezičkom, kognitivnom, motoričkom i psiho-socijalnom razvoju.

Podijeli na socijalnim mrežama...