UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA TUZLANSKOG KANTONA – „SEKCIJA JZNU DOM ZDRAVLJA „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla – KONTIBUIRANA BRIGA O PORODICAMA ŠEHIDA DOMA ZDRAVLJA TUZLA

viber image 2020 11 13 11 09 02

UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA TUZLANSKOG KANTONA – „SEKCIJA JZNU DOM ZDRAVLJA „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla – KONTIBUIRANA BRIGA O PORODICAMA ŠEHIDA DOMA ZDRAVLJA TUZLA

Sekcija Doma zdravlja Tuzla kao samostalna na čelu sa predsjednikom sekcije Enesom Šiljkom i članom Almirom Avdićem vodi kontinuiranu brigu o svojim porodicama šehida Arnaut i Huseinefendić.Bila je to prilika da se ožive neke stare uspomene ali prvenstveno da se članovi sekcije i predsjednik upoznaju sa sadašnjom,trenutnom situacijom ovih porodica.Pored razgovora o šehidima Arnautu i Huseinefendiću,razgovaralo se i o redovnoj i kontinuiranoj podršci koju će ova sekcija redovno omogućavati ovim porodicama.Ovom prilikom uručena je i skromna donacija koju su obezbijedili članovi sekcije.Porodice su bile zahvalne i na dosadašnjoj brizi posebno kada je u pitanju njihov socijalno ekonomski status.

Inače sekcija je osnovana s namjerom da se omogući najkvalitetniji način praćenja i brige oko porodica šehida a posebno demobilisanih boraca naše ustanove i njihovom statusu u svakom pogledu jer je to pravi način da se na osnovu pogodnosti koje imaju demobilisanim borcima pruži i adekvatna podrška istakao je Enes Šiljak predsjednik sekcije demobilisanih boraca Doma zdravlja Tuzla.

Šiljak je napomenuo kako ova sekcija ima izvanrednu saradnju sa drugim sekcijama u javnim zdravstvenim ustanovama kao i sa ostalim koje nisu u zdravstvu.Jedan od osnovnih ciljeva donesen na skupštini je da se tokom 2015 godine omogući odlazak na banjsko liječenje za najmanje tri demobilisana borca naše ustanove i taj trend će i dalje rasti u skladu sa raspoloživim sredstvima koje sekcija uspije da iznađe,kazao je Šiljak.

Podijeli na socijalnim mrežama...