UNICEFova inicijativa širenja usluga za unapređenje ranog rasta razvoja djece u F BiH

Centar_RDRD

UNICEFova inicijativa širenja usluga za unapređenje ranog rasta razvoja djece u F BiH

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Doma zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla,14 marta 2013 sa početkom u 11.00 sati, domaćin je sastanka o ranom rastu i razvoju djece.Sastanku će prisustvovati svi direktori Domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona,članovi Radne grupe za unapređenje RDRR Tuzalsnkog kantona kao i predstavnici UNICEF-a.

Tri ministra u Vladi TK-a,Ministrica zdravstva,Ministrica obrazovanja,nauke kultur i sporta i Ministar rada,socijalne politike i povratka su,u julu 2012 godine,potpisali Protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Tuzlanskom kantonu.Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona imenovana je i Radna frupa,koja će izraditi Akcioni i finansijski plan Tuzalsnkog kantona za unapređenje RDRR,posebno vodeći računa o djeci od 0 do 3 godine i djeci iz margilariziraih grupa stanovništva uz podršku UNICEF-a.

Sastanak će se održati u sali Centra edukativne medicine tuzlanskog Doma zdravlja.

Ured za odnose s javnošću

RDRD_centar

Podijeli na socijalnim mrežama...